Home O klinici Zaposleni Radnici kvartala
Radnici kvartala
Radnice I kvartala 2018. godine - Slađana Mlinar, Zorica Rakić, Milijana Maksimović, Katarina Maksimović i Ljubica Vojinović

Održavanje higijene na Klinici za neurologiju je složen i odgovoran posao, pogotovo ako se uzme u obzir veličina zgrade i hroničan nedostatak osoblja. Veliki broj bolesnika koji se leče u stacionaru, svakodnevni protok ljudi kroz Kliniku, kao i nepovoljna epidemiološka situacija u zimskim mesecima samo su neki od parametara koji ovaj posao dodatno otežavaju.

 
Radnik III kvartala 2017. godine – assist. dr Aleksandra Kačar

Assist. dr Aleksandra Kačar je vredna i savesna radnica Klinike za neurologiju već 24 godine. Poslednjih 10 godina radi u Kabinetu za elektromioneurografiju (EMNG) čiji je šef godinama unazad. Edukovala se u oblasti neurofiziologije u Londonu kod prof. Rotvela sa kojim i dalje ima odličnu saradnju. U nekoliko navrata je boravila na Univerzitetu u Upsali i Ljubljani odakle je donela nove metode EMNG i transkranijalne magnetne stimulacije, koje se sada rutinski primenjuju na Klinici.

 
Radnica IV kvartala 2015. godine - medicinska sestra Aleksandra Bućin

Medicinska sestra Aleksandra Bućin je jedna od sestara koje savesno brinu o elektronskom sistemu pod nazivom “Put leka”. Ovo zaduženje zahteva visok stepen odgovornosti, stručnosti i strpljenja. Aleksandra omogućava da se ostvari uspešna i efikasna saradnja medicinskih sestara, lekara i farmaceuta, a rezultat toga su pedantna dnevna trebovanja lekova, detaljni izveštaji o potrošnji, godišnji popis lekova i potrošnog materijala što omogućava planiranje nabavki za naredni period.

 
Radnica III kvartala 2015. godine – Slavica Urošević, statističarka Klinike za neurologiju

Već posle dva minuta razgovora sa Slavicom Urošević shvatio sam da joj je zasluženo pripala titula radnice kvartala. Govorila je sa velikim žarom o svom poslu, sa obiljem detalja o svakom koraku koji preduzima, zračila je entuzijazmom kao da je na početku karijere. Pokušao sam da prekinem ovakav tok razgovora. Dok je iz ormana vadila uredno složene statističke izveštaje iz devedesetih godina prošlog veka, pitao sam je kada je bila na godišnjem odmoru. Slavica se zamislila i nakon dvadesetak sekundi rekla: „Mislim da je to bilo 2005. godine ili će biti 2004. Tada sam se bila onesvestila na hodniku pa me je prof. Sokić nekako nagovorio da odem u banju da malo predahnem.“ Bio sam začuđen i samo sam uspeo da procedim kroz zube: „Zašto?“ „Kako zašto“, uzvratila je. „Da mene nema nedelju dana, gomila papira na mom stolu izgledala bi kao Semiramidini viseći vrtovi! Svaki dan moram da pošaljem izveštaj fakturnoj službi, a jednom mesečno i Službi za socijalnu medicinu KCS. Dolazim svake subote da nešto od papira ne bi zaostalo.“ Nakon toga, požalila se da je računar na kom radi spor i pohvalila se da je upravo dobila novu mašinu. Sa nestrpljenjem čeka njeno montiranje kako bi videla da li će uspeti da isprati njen pregalnički tempo. Shvatio sam da sa gospođom Urošević, radnicom kvartala, nema šale.

 
Radnica I kvartala 2015. godine – Verica Jolić, referent za prijeme i otpuste

Verica Verka Jolić je prva tri meseca 2015. godine provela radeći sama na zahtevnom radnom mestu referenta za prijeme i otpuste Klinike za neurologiju, a da pri tom niko nije primetio da umesto dve osobe sada ovaj posao završava samo jedna. Tom prilikom Verka je otvorila i zatvorila 526 istorija bolesti za stacionar i Dnevnu bolnicu Klinike.

 
Radnik IV kvartala 2014. godine – Milijana Matijević, glavna sestra Klinike za neurologiju

Iako je poslednjih meseci sestra Milijana bila svesna da joj se bliži odlazak u penziju, sa velikim entuzijazmom koordinisala je i kontrolisala izvođenje građevinskih radova na Klinici. Za nju nije postojalo neizvodljivo rešenje ako je to bilo u interesu kuće i bolesnika, a njenom oku nije ništa promaklo: ni najmanja sitnica, ni jedna neravnina, ni pukotina. Nadgledala je radove na Klinici baš kao što se sa pažnjom kontrolišu radovi u sopstvenom domu. Kliniku je smatrala svojom drugom kućom pa se sigurno u tome krije tajna njene posvećenosti poslu i njenim saradnicima.

Milijana Matijević je rođena 1951. godine u Žitnom Potoku. Srednju medicinsku školu završila je u Zemunu, a Višu medicinsku školu i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Za glavnu sestru Ambulantno-polikliničkog odeljenja Instituta za neurologiju izabrana je 1984. godine, a od 1994. godine je glavna sestra Instituta za neurologiju KCS. Godinu dana je radila kao savetnik za zdravstvenu negu u Ministarstvu zdravlja i na taj način pokušala da napravi pomak u organizaciji sestrinske struke.

 
Radnik III kvartala 2014. godine - Prof. dr Zagorka Jovanović Marković

Prof. Zaga radi na našoj Klinici duže od trideset godina. Veći deo svog radnog veka provela je baveći se cerebrovaskularnim oboljenjima. Pionir je ultrazvučne dijagnostike neuroloških bolesti u Srbiji i rukovodilac Kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za neurologiju, u kome je u rutinsku praksu uvedeno preko deset različitih savremenih ultrasonografskih metoda. Uz sve to, prof. Zaga je blistav primer kako čovek treba da čuva svoje dostojanstvo i ostane profesionalan i u najtežim okolnostima koje nam život priređuje.

 
Radnica II kvartala 2014. godine - Angelina Škodrić, glavna sestra Jedicine intenzivne nege Odeljenja urgentne neurologije

Neki kažu da su deca nakon osnovne škole nedovoljno zrela da sa sigurnošću odluče kojim poslom će se baviti čitavog života, međutim Angelina Škodrić je oduvek znala koji je njen poziv. Medicinska škola u Užicu je bilo nešto što se podrazumeva. Završila ju je kao jedan od najboljih učenika u razredu i, uprkos protivljenju roditelja, nastavila školovanje na tadašnjoj Višoj medicinskoj školi u Zemunu.

Tokom školovanja na Višoj školi nekoliko puta je, kroz praksu i vežbe, dolazila u kontakt sa Klinikom za neurologiju i još tada je primećivala veliku razliku u funkcionisanju ove zdravstvene ustanove u odnosu na ostale. Dostojanstvo, poštovanje sestara, primena procesa zdravstvene nege - samo su neki od principa o kojima se sluša na Višoj školi, a tako retko se primenjuju u praksi. Zato se Angelina, na prvi pogled, još tokom školskih dana, zaljubila u Kliniku za neurologiju.

 
Radnik I kvartala 2014. – Zorica Rakić, spremačica

Zorica Rakić radi kao spremačica na Klinici za neurologiju punih 11 godina. Posao kojim se bavi je težak i zahtevan, pre svega zbog nedovoljnog broja zaposlenih. Naime, prema važećoj sistematizaciji, Klinici je potrebno 20 spremača, a trenutno je u stalnom radnom odnosu samo osam. Iz tog razloga, u jednoj smeni rade samo dve do tri spremačice, koje se svim silama bore da spreče pojavu intrahospitalnih infekcija, brinu o zdravlju i fizičkoj bezbednosti bolesnika i zaposlenih.

I pored svih navedenih obaveza, gospođa Zorica Rakić, kako sama navodi, nije mogla da okrene leđa i napusti svoju drugu kuću u trenutku kada je bilo ugroženo zdravlje bolesnika i zaposlenih, kao i skupa oprema i inventar Klinike. Naime, početkom marta meseca u popodnevnoj smeni je zapaženo da je došlo do zagušenja kanalizacione cevi i da je sadržaj kanalizacije počeo da se izliva u suterenu u sanitarnim prostorijama i u delu gde se nalazi aparat za magnetnu rezonanciju. Zorica Rakić i koleginica Slađana Mlinar su munjevito reagovale sprečavajući širenje otpadnih voda. Hitno je pozvana tehnička služba KCS, koja je privremeno rešila problem. Zorica je ostala tokom cele noći na Klinici, van svoje smene, kako bi hodnici i prostorije bili dezinfikovani i provetreni do jutra. Najveći broj zaposlenih zapravo ni ne zna kakva se drama odvijala u toku popodneva i noći. Ujutru je suteren bio potpuno čist i sve planirane aktivnosti su se odvijale bez ikakvih neugodnosti i ograničenja.

 
Radnik IV kvartala 2013. godine - Doc. dr Dejana Jovanović

Zasluženo ste izabrani za radnika IV kvartala 2013. godine, jer ste bili predsednik Lokalnog organizacionog odbora IX/XV Kongresa neurologa Srbije, koji je bio najposećeniji i najbolje organizovan neurološki kongres u Srbiji do sada. Da li ste Vi zadovoljni kako je sve proteklo?

Sada, posle vremenske distance od mesec dana, mislim da u organizaciji kongresa nije bilo većih propusta. U toku samog odvijanja kongresa bilo je manjih previda koje smo u hodu korigovali. U tom trenutku nam se činilo da su oni mnogo veći nego što objektivno jesu. Izvesno je da je kongres bio izuzetno stručno i naučno bogat, jer su se odvijala tri skupa istovremeno u pet sala od ujutru do uveče. Ono što nam je u tim okolnostima bio prioritet jeste da se program odvija po predviđenoj satnici kako bi svi pozvani predavači imali prilike da iznesu svoje prezentacije auditorijumu.

Da li ste nešto naučili?

Svakako. Učestvovanje u organizaciji ovakvog skupa je dragoceno iskustvo iz koga se može mnogo naučiti, ne samo o pripremi i tehničkoj organizaciji kongresa, već i o poslovnoj komunikaciji, načinu rukovođenja, potrebi da se događaji anticipiraju i još mnogo toga. Pripreme za ovaj kongres trajale su punih 11 meseci uz istovremeno odvijanje naših redovnih stručnih, naučnih i pedagoških aktivnosti. Za sve nas koji smo bili uključeni u organizaciju kongresa, povremeno je bila umetnost usaglasiti sve te naše obaveze.

 
Radnik III kvartala 2013 - Klinika za neurologiju

U trenutku kada naša Klinika slavi svoj devedeseti rođendan, svesni smo više nego ikad da i pored sjajnih pojedinaca, koji su radili ili rade na njoj, ni jedan nije nadmašio njenu slavu i značaj.

U skladu sa tim, naš radnik III kvartala 2013. godine je sama Klinika za neurologiju KCS.

 
Radnik II kvartala 2013. godine – Zoran Rašeta, domar Klinike

Zoran Rašeta je već osamnaest godina zaposlen u Kliničkom centru Srbije, a četrnaest godina radi kao domar Klinike za neurologiju.

Iako se zvanično zna šta podrazumeva posao održavanje Klinike, Zoran kaže da ne odbija ni jedan zadatak, tj. da se prilagođava potrebama „svoje druge kuće“. Održava strujnu, vodovodnu  i kanalizacionu mrežu, pomaže radnicima pri krečenju, postavljanju keramike i stolarije, raznosi i razvozi, spasava ljude iz pokvarenog lifta... Od posebnog značaja je činjenica da Zoran često radi mnogo duže od osam sati dnevno, da dolazi noću i vikendima kad god je to potrebno.

U današnje vreme malo je onih, koji kao Zoran, brinu o opštem interesu. Jedan od zlatnih primera njegovog postupanja jeste postavljanje rukohvata na ulaznim stepenicama Klinike čime je omogućen lakši pristup bolesnicima sa posebnim potrebama.

Pored toga, Zoran je voljeni suprug, ponosni otac dve kćerke i deda dve unuke.

 
Radnik I kvartala 2013. – medicinska sestra Maja Aleksić

Maja Aleksić je zaposlena na Odeljenju urgentne neurologije Klinike za neurologiju od 2011. godine. Od pre godinu dana je mentor za obuku novih sestara na ovom odeljenju i do sada je više od deset sestara i tehničara učilo svoje prve neurološke korake od Maje. Svakodnevnim učestvovanjem u edukaciji pripravnika i novoprimljenih koleginica, Maja doprinosi njihovom bržem i stručnijem uključivanju u proces rada.

Maja je osim visoke stručnosti pokazala i izuzetno veliki smisao za timski rad i dragocen je član multidisciplinarnog tima. Aktivno je uključena u pripremu, organizaciju i sprovođenje brojnih medicinsko-tehničkih radnji.

Sestra Maja Aleksić ima i ulogu da obaveštava kolege na odeljenju o mogućnostima kontinuirane edukacije i afirmiše aktivno sakupljanje poena za obnavljanje licence.

Prošla je edukaciju za rad na računaru i rad u Jedinici za akutni moždani udar.

 
Radnik IV kvartala 2012. – dr Jelena Dačković, koordinator za KME

Dr Jelena Dačković je zaposlena na Klinici za neurologiju 12 godina. Deset godina je radila na Odeljenju za kognitivne i bihevioralne poremećaje, a trenutno je neurolog Odeljenja za multiplu sklerozu i demijelinizacione bolesti. Odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Egzekutivne funkcije kod bolesnika sa subkortikalnom ishemijskom vaskularnom bolešću“. Trenutno završava doktorsku tezu o kognitivnim poremećajima kod bolesnika sa multiplom sklerozom.

Pored svih redovnih obaveza, dr Dačković je već tri godine koordinator za kontinuiranu medicinsku edukaciju Klinike za neurologiju. U ovom periodu akreditovano je 87 programa KME - 14 kurseva i 73 stručna sastanka, uključujući 12 kliničkih seminara, 13 webinara, 6 lekcija Klinike za neurologiju, 4 predavanja gostiju iz inostranstva, dok su ostalo bili stručni sastanci održani u Beogradu i u gradovima Srbije. Ukupno je za to vreme dodeljeno čak 3122 sertifikata.

Dr Dačković je veoma zadovoljna svim aspektima svog posla, i radom sa bolesnicima i naučnim radom. Pored toga, smatra da joj je ukazana velika čast i poverenje da vodi tako odgovoran posao kao što je kontinuirana medicinska edukacija zaposlenih na Klinici.

 
Radnica trećeg kvartala 2012. godine - Danica Maksimović

Danica Maksimović, ili od milja sestra Daca, zaposlena je na Klinici za neurologiju već pune 42 godine. Poslednje 32 godine radi kao glavna sestra Kabineta za elektromioneurografiju. Do sada je za rad u EMNG kabinetu edukovala 40 sestara koje su sada angažovane širom naše zemlje i regiona. Pored toga, sestra Daca je stručni saradnik na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Autor je velikog broja stručnih radova i Praktikuma za asistente iz elektromioneurografije, koji je jedinstven na ovim prostorima. Dobila je Povelju Saveza zdravstvenih radnika Jugoslavije kao najbolja medicinska sestra 1997. godine.

Formiranje Centra za polineuropatije, sestra Daca smatra krunom svoje karijere, jer su time omogućeni sjajni uslovi za rad sa pacijentima i za edukaciju novog kadra.

Pored sjajne karijere i ljubavi prema medicini i brizi o pacijentu, Daca je ponosna i na svoju porodicu, a naročito na svoje unučiće.

 
Radnica drugog kvartala 2012. godine – Slavka Anakijev

Gospođa Anakijev je zaposlena kao administrativni referent Klinike za neurologiju punih 29 godina. Najveći deo njenog posla odnosi se na arhiviranje istorija bolesti pacijenata nakon otpusta iz bolnice. U toku svoje dugogodišnje karijere bezbroj puta je pomogla bolesnicima da dođu do svojih starih rezultata, a lekarima i studentima da uvidom u istorije bolesti prikupe podatke za brojne retrospektivne studije, magisterijume i doktorate.
Poslednjih šest meseci Slavka je vredno radila na prikupljanju više od 60000 istorija bolesti iz perioda 1984-2012. kako bi celokupna arhiva Klinike bila mikrofilmovana i dostupna u elektronskoj formi pogodnoj za pretraživanje.
Posle skoro tri decenije rada na našoj Klinici, Slavka se oseća zadovoljno i ponosno što je toliko puta bila u mogućnosti da pomogne bolesnicima i lekarima i što je vrednim radom na Klinici uspela da iškoluje svoje dve ćerke.

 
Radnik prvog kvartala 2012. godine - Miodrag Stegnjaja Đani

Miodrag je poslednje tri godine zaposlen na određeno vreme kao transportni radnik Klinike za neurologiju. Kaže da je posao kojim se bavi težak, jer podrazumeva rad na otvorenom po najvećim vrućinama, ali i ledenim danima, kojih je ove zime bilo na pretek. I pored svega, Đani voli svoj posao, jer ga ispunjava to što može da pomogne drugim ljudima kada su u velikoj nevolji. Takođe je, zahvaljujući vrsti svog posla, imao priliku da upozna veliki broj ljudi.

 


Ko je online

Imamo 59 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.