Home O klinici Organizacija Redovne stručne i edukativne aktivnosti Klinike za neurologiju
Redovne stručne i edukativne aktivnosti Klinike za neurologiju

Aktivnost

Satnica

Dani

Jutarnji sastanak

08,15-08,30h

Svakog dana

Predavanje za studente medicine

08,00-09,30h.

Svakog dana u zimskom semestru, kasnije po zakazivanju

Seminar studenata medicine

10,00-11.00h.

Svakog dana u zimskom semestru, kasnije po zakazivanju

Predavanja za lekare na specijalizaciji

14,30-16,30h.

Ponedeljak, utorak, sreda

15,30-17,30h.

Četvrtak

12,00-14,00h.

Petak (tokom školske godine)

Nedeljni Klinički seminar Klinike za neurologiju

14,00-15,00h.

Svakog četvrtka tokom školske godine

Nedeljni Konzilijum Klinike za neurologiju

11,00-12,00h.

Svakog petka

Dvonedeljni Journal club

14,00-14,30h

Svaka druga sreda tokom školske godine

Mesečne Lekcije Klinike za neurologiju

13,00-14,00h.

Prvi utorak u mesecu

Mesečni Webinar Klinike za neurologiju

12,00-12,30h.

Svaki treći četvrtak u mesecu

Mesečni sastanci šefova odeljenja

09,00-10,30h

Drugi četvrtak u mesecu

Godišnji izveštaj direktora Klinike za neurologiju

11,00-12,00h.

Treći utorak u decembru

Godišnji prijem penzionera Klinike za neurologiju

12,00-13,00h.

Treći utorak u decembru

Periodični sastanak Katedre za neurologiju

09,30-10,30h.

Po zakazivanju

Periodična Predavanja gostiju po pozivu

12,00-13,00h.

Po zakazivanju

Periodični sastanci Komisija za unapređenje rada Klinike za neurologiju

13,00-14,00h

Ponedeljak ili sreda po zakazivanju

 

Ko je online

Imamo 27 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.