Webinari - arhiva

Webinari Klinike za neurologiju za 2018. godinu:

25.01.2018. dr Savo Raičević (Klinika za neurohirurgiju KCS)
"Integrisana patohistološka dijagnoza, važan novitet u WHO klasifikaciji tumora CNS"

29.03.2018. prof. dr Dejana Jovanović (Klinika za neurologiju, KCS), dr Ivan Vukašinović (Klinika za radiologiju)
"Mehanička trombektomija u lečenju akutnog ishemijskog moždanog udara - iz ugla neurologa i interventnog neuroradiologa"

26.04.2018. (novi planirani datum 19.04.2018), prof. dr Nebojša Lađević (Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, KCS)
"Osnove terapije hroničnog kancerskog bola"

07.06.2018. prof. dr Danilo Radulović (Klinika za neurohirurgiju, KCS)
"Hirurško lečenje cervikalne spondilotičke mijelopatije“

21.06.2018. prof. dr Ljubica Konstantinović (Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“)
"Dijagnostički i terapijski izazovi u hroničnom lumbalnom bolu"

Webinari Klinike za neurologiju za 2017. godinu:

30.03.2017. dr Ivan Nikolić (Centar za magnetnu rezonancu KCS, Beograd):
"Značaj magnetne rezonancije u dijagnostici neuroloških oboljenja"

27.04.2017. dr Leposava Brajković (Centar za nuklearnu medicinu KCS):
"Kako nuklearna medicina može pomoći u dijagnostici neuroloških bolesti?"

25.05.2017. doc. dr Vladimir Baščarević (Klinika za neurohirurgiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Hirurško lečenje epilepsije"

29.06.2017. ass. dr Ivana Basta (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Disimune neuropatije"

28.09.2017. ass. dr Ivana Berisavac (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Akutna metabolička encefalopatija - kako je prepoznati i lečiti?"

26.10.2017. ass. dr Predrag Stanarčević (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Respiratorna insuficijencija u neurološkim bolestima"

30.11.2017. prof. dr Miloš Bjelović (Klinika za digestivnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Perkutana endoskopska gastrostomija kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom"

28.12.2017. ass. dr Slađana Andrejević (Klinika za alergologiju i imunologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Antiepileptici kao uzrok pojave DRESS sindroma"

Webinari Klinike za neurologiju za 2015. godinu

23. april 2015. prim. dr Branko Prstojević
“Endovaskularni tretman cerebralnih i spinalnih arteriovenskih malformacija”

21. maj 2015. prof. dr Dejana Jovanović
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine: cerebrovaskularne bolesti”

25. jun 2015. ass. dr Irena Dujmović Bašuroski
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u oblasti multiple skleroze u 2014. godini?

29. oktobar 2015. doc. dr Jasna Zidverc Trajković
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine u oblasti glavobolja”

26. novembar 2015. ass. dr Ana Nikolić
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine: periferni nervni system”

24. decembar 2015. ass. dr Igor Petrović
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine: neurodegenerativne bolesti”

Webinari Klinike za neurologiju za 2014. godinu:

20. mart 2014. ass. dr Aleksandra Pavlović
“Pristup bolesniku sa asimptomatskom karotidnom stenozom”

22. maj 2014. VNS Dr Eleonora Džoljić
“Glavobolja – od meteoropatije do moždane aneurizme”

26. jun 2014. prim. dr Slavko Janković
“Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje nesanice”

23. oktobar 2014. doc dr J. Zidverc Trajković
“Postpunkciona glavobolja, dijagnostika i lečenje“

20. novembar 2014. prof. dr Jelena Drulović, doc. dr Š. Mesaroš, ass. dr I. Dujmović
“Nacionalni vodič dobre kliničke prakse Multipla skleroza" “

25. decembar 2014. prof. dr Elka Stefanova, dr Gorana Mandić Stojmenović, dr Tanja Stojković
"Predstavljanje vodiča za Alchajmerovu bolest"

Webinari Klinike za neurologiju za 2013. godinu:

09. maj 2013. dr Ana Nikolić
“Kanalopatije perifernog nervnog sistema"

30. maj 2013. ass. dr Aleksandra Kačar
“Primena neurofizioloških metoda u dijagnostici diferencijalnoj dijagnostici neuroloških bolesti "

27. juni 2013. ass. dr Milija Mijajlović
„Primena transkranijalne parenhimatozne sonografije u dijagnozi neurodegenerativnih oboljenja“

26. septembar 2013. dr Aleksandra Radojičić
"Glavobolja koju je teško lečiti - terapijski izazov ili nešto više od toga?"

31. oktobar 2013. ass dr Šarlota Mesaroš
“Uloga magnetne rezonance u diferencijalnoj dijagnozi bolesti bele mase CNS-a”

28. novembar 2013. VNS dr Eleonora Djoljic
„Neuroetika - etički problemi u neurologiji“

26. decembar 2013. prof. dr Dragana Lavrnić
„Dijabetesna polineuropatija“

Webinari Klinike za neurologiju za 2012. godinu:

27. septembar 2012. ass. dr Aleksandra Pavlović
“Tranzitorni ishemijski atak TIA”

25. oktobar 2012. dr Aleksandra Radojičić
“Bolesnik sa glavoboljom”

29. novembar 2012. ass. dr Irena Dujmović Bašuroski
“Racionalnost dijagnostike likvora”

27. decembar 2012. ass. dr Ivana Basta
“Dijagnostički algoritam za mijasteniju gravis”

Webinari Klinike za neurologiju za 2011. godinu

27. januar 2011. doc. dr Dejana Jovanović
“Antiedematozna terapija u akutnom moždanom udaru - novi stavovi i dileme

17. februar 2011. dr sc. med. dr Aleksandra Pavlović
“Bolest malih krvnih sudova mozga"

21. april 2011. doc. dr Nataša Dragašević Mišković
“Sporadična cerebelarna degeneracija"

19. maj 2011. prof. dr Jelena Drulović
“Dileme oko venske staze u etiopatogenezi multiple skleroze"

15. septembar 2011. dr Irena Dujmović Bašuroski
"Klinički izolovani sindrom i multipla skleroza"

20. oktobar 2011. ass. dr Nikola Vojvodić
" Sinkopa i epileptički napadi"

15. decembar 2011. ass. dr Ivana Basta
"Značaj određivanja antineuronalnih antitela"

Webinari Klinike za neurologiju za 2010. godinu

18. mart.2010. prof. dr Dragan Pavlović
"Bihevioralni i psihološki simtomi demencije (BPSD)

27. maj 2010. prof. dr Vidosava Rakočević Stojanović
"Miotonična distrofija tip1 i tip2/PROMM,klinički, patološki i genetski aspekti bolesti"

15. oktobar 2010. prim. dr Slavko Janković
“Savremeni stavovi o patofiziologiji narkolepsije”

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.