Home O klinici Organizacija Stacionar VII odeljenje Urgentna prijemno-trijažna neurološka ambulanta
Urgentna prijemno-trijažna neurološka ambulanta

U ovoj ambulanti se godišnje pregleda i do 19.000 bolesnika, među kojima je najveći broj urgentnih neuroloških stanja.

Bolesnici se pregledaju od strane specijaliste neurologa, sprovode se potrebne ambulantne dijagnostičke procedure (laboratorijske analize, EEG, CT, konsultativni pregledi), nakon čega se vrši trijaža bolesnika. Bolesnici sa akutnim neurološkim tegobama se zadržavaju na lečenju, dok se ostali bolesnici upućuju u druge medicinske ustanove ili na ambulantno ispitivanje i praćenje u regionalne domove zdravlja.

Uz ambulantu se nalazi i soba opservacije sa tri postelje u okviru koje se sprovodi neophodni ambulantni dijagnostički i terapijski postupak. U okviru neurološke ambulatne radi i EEG kabinet koji olakšava razjašnjenje uzroka izmenjenih stanja svesti opserviranih bolesnika.

 

Ko je online

Imamo 56 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.