Home O klinici
O klinici

Klinika za neurologiju nastavlja najbolju tradiciju ustanovljenu pionirskim radovima oca srpske moderne neurologije Dr Laze Lazarevića. Od svog osnivanja do danas ova ustanova predstavlja mesto okupljanja najeminentnijih kliničkih neurologa u Srbiji, edukacionu maticu u školovanju studenata, specijalizanata neurologije i drugih disciplina koji u svom programu imaju neurološko usavršavanje i središte i rasadnik naučno-istraživačke delatnosti iz polja kliničke i eksperimentalne neurologije

 

ISTORIJA KLINIKE
Klinika za živčane i duševne bolesti i ujedno Katedra za psihijatriju i neurologiju osnovana je 10. oktobra 1923. godine. Bila je to prva akademska institucija te vrste u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a njen prvi upravnik bio je profesor Laza Stanojević iz Beča čiji su prvi saradnici svoja stečena pionirska iskustva u novoformiranoj ustanovi kasnije koristili u osnivanju istovetnih institucija u drugim gradovima tadašnje države (Radoslav Lopašić u Zagrebu, Dimitrije Dimitrijević u Sarajevu).

ORGANIZACIJA
Pregled organizacionih odeljenja, jedinica, centara i laboratorija Klinike za neurologiju.

ZAPOSLENI
Spisak svih zaposlenih na Klinike za neurologiju.

KONTAKT
Pogledajte kako da pronađete Kliniku za neurologiju i da kontaktirate ovlašćene osobe za rad sa klijentima putem emaila ili telefonom.

 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.