Home O klinici Organizacija Organizacione jedinice pri klinici Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti
Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti

Nema sumnje da je molekularna genetika postala sastavni deo moderne medicine, a pre svega neurologije. U prethodnim decenijama otkriveni su geni odgovorni za nastanak velikog broja neuroloških oboljenja, kao što su Hantingtonova bolest, spino-cerebelarne ataksije, različite forme distonija, epilepsija i mišićnih distrofija. Razvoj molekularno-genetičkih metoda omogućio je rano otkrivanje, pouzdanu dijagnostiku i nove pristupe u lečenju ovih oboljenja. Pored toga, intenzivno se radi na utvrđivanju faktora za naslednu predispoziciju drugih čestih neuroloških bolesti, kao što su demencije i moždani udar.
Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti osnovana je novembra 2008. godine. Osnovna ideja je da laboratorija postane pouzdan i savremen dijagnostički centar na polju molekularne genetike neuroloških oboljenja. Takođe, planiran je istražvački rad u ovoj oblasti, koji će omogućiti adekvatnu saradnju sa laboratorijama u inostranstvu.

Opremanje laboratorije omogućeno je sredstvima Ministarstva za nauku Srbije, Kliničkog centra Srbije, kao i uz pomoć brojnih prijatelja i donatora. Laboratorija od opreme poseduje: automatski sekvenator (ABI310),  dva PCR aparata (GeneAmp9700 i Veriti), sisteme za vertikalnu i horizontalnu gel elektroforezu (BioRad i Amersham), komoru za duboko zamrzavanje na -80 0C, kao i ostalu standardnu laboratorijsku opremu.

U toku 2009. godine u Laboratoriji za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti uspostavljene su metode za dijagnostiku Huntingtonove bolesti, Friedreichove ataksije, Wilsonove bolesti i generalizovane distonije tip 1. U toku je uspostavljanje metode za detekciju mutacija tipa ekspandovanih trinukleotidnih ponovaka u spinocerebelarnim ataksijama SCA1, SCA2, SCA3, CACNAIA i SCA7, zatim mutacije u genu odgovornom za nastanak Kenedijeve bolesti i DMPK genu kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom. Takođe, u toku je uspostavljanje metode za detekciju tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u THAP1 genu kod pacijenata sa DYT6.

Postojeća laboratorijska oprema upotpunjena je, između ostalog, Real Time PCR aparatom.

Šef laboratorije: Molekularni biolog Dr sci. Milena Janković

Stručni konsultant: Prof. dr Ivana Novaković

Uputstvo za pripremu i slanje uzoraka na DNK analizu možete preuzeti ovde.

 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.