Home O klinici Organizacija Stacionar II odeljenje Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku
Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku

Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku, osnovan 2003. godine, je deo II kliničkog odeljenja Klinike za neurologiju KCS.

Rad Kabineta se odvija na tri lokacije: na Klinici za neurologiju KCS, u Poliklinici KCS i na odeljenju Urgentne neurologije u Urgentnom centru KCS.

Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku opremljen je savremenim ultrazvučnim aparatima za ispitivanje krvnih sudova vrata, moždanih arterija, moždanog tkiva, srca, perifernih nerava i mišića, optičkih nerava i retrobulbarnih krvnih sudova, temporalnih arterija. U ultrazvučnom kabinetu rade neurolozi, kardiolog, klinički lekari i više medicinske sestre koji su edukovani za metodologiju ultrazvučne dijagnostike.

U Kabinetu za ehosonografsku dijagnostiku obavljaju se sledeći pregledi:

I - Neurosonološki:

 • Pregled magistralnih arterija vrata na prisustvo aterosklerotskih plakova ili drugih promena zida krvnog suda, stepen sužavanja arterija, obim protoka kroz arterije
 • Pregled vena vrata
 • Pregled moždanih arterija transkranijalnim Doppler (TCD) i transkranijalnim kolor kodiranim Dopplerom (TCCD)
 • Ultrazvučni pregled moždanog parenhima kod neurodegenerativnih oboljenja

II- Specijalni ultrazvučni pregledi:

 • Pregled optičkih živaca u neurološkim bolestima
 • Pregled perifernih živaca i mišića kod neuromišićnih bolesti
 • Detekcija cerebralnih mikroembolijskih signala
 • Detekcija desno-levog kardio(pulmonalnog) šanta
 • Utvrđivanje indeksa vazomotorne reaktivnosti moždanih arteriola
 • Određivanje indeksa čvrstine karotidnih arterija.
 • Pregled temporalnih arterija kod vaskulitisa.

III - Kardiološki- ehokardiografija.

U Kabinetu se pregledaju hospitalizovani bolesnici – u zgradi Klinike za neurologiju KCS, a ambulantni bolesnici koji su upućeni na ambulantne preglede od strane neurologa KCS se pregledaju u zgradi Poliklinike KCS gde se obavlja isključivo pregled krvnih sudova vrata. Ove preglede je potrebno zakazati lično, na šalteru službe neurologije u Poliklinici KCS na II spratu. Ultrazvučni pregledi se za ambulantne pacijente obavljaju unutar 6 meseci.

Specijalni ehosonografski pregledi i transkranijalni Doppler se obavljaju samo u bolničkim uslovima.

Sve informacije su dostupne putem telefona 011/306-4265.

Šef Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku je Doc. dr Milija Mijajlović, a u Kabinetu rade još Doc. dr Aleksandra Pavlović, Prof. Dr Jasna Zidverc-Trajković, Ass. Dr Aleksandra Radojičić, Dr Nikola Veselinović, Ass. Dr Stojan Perić, kao i VMS Gordana Poček i VMS Bojana Minić.

 

Ko je online

Imamo 38 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.