Home O klinici Organizacija Stacionar III odeljenje Kabinet za elektromioneurografiju
Kabinet za elektromioneurografiju

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se vrši ispitivanje perifernih nerava, motornog neurona, nervnih korenova, pleksusa, neuromišićne spojnice i mišića.

Ispitivanje sprovodljivosti nervnih vlakana (elektroneurografija – ENG) se obavlja električnom stimulacijom strujama malog intenziteta perifernih nerava i registracijom akcionih potencijala mišića koji je inervisan od strane ispitivanog nerva, odnosno registracijom akcionih potencijala senzitivnih nerava. Drugi deo pregleda je elektromiografija (EMG) i odnosi se na ispitivanje električne aktivnosti mišića pomoću iglene elektrode koja se uvodi u mišić. Zbog primene električne stimulacije i iglene insercije, za neke pacijentne, ovaj pregled može biti neprijatan. EMNG pregled traje 30 do 60 minuta u zavisnosti od broja testiranih nerava i mišića, ali dodatnom primenom testova za kvantitativni EMG, koji zavisi od uputne dijagnoze, pregled može trajati i do 90 minuta.

U EMNG kabinetu Klinike za neurologiju KCS obavljaju se isključivo pregledi pacijenata koji se aktuelno nalaze na bolničkom lečenju u KCS i ovaj pregled može indikovati isključivo neurolog Klinike za neurologiju ukoliko je potreban u cilju dijagnostike aktuelnih tegoba zbog kojih se pacijent nalazi na bolničkom lečenju. Ukoliko neurolog indikuje pregled kontakt se obavlja na tel. 011/2685-295, ali je neophodno da se donese istorija bolesti i interklinički uput, da bi se adekvatno i tačno zakazao pregled.

U EMNG kabinetu Poliklinike KCS obavljaju se ambulantni pregledi indikovani od strane neurologa i lekara drugih specijalnosti iz Beograda i DZ i/ili KC iz drugih gradova Srbije, uz predhodni neurološki pregled i konsultaciju neurologa Polikliničke službe na telefon 011/366-3409.

EMNG pregled obavljaju Doc. dr Aleksandra Kačar (šef kabineta) i Ass. dr Stojan Perić, uz asistenciju VSM Dragane Turčinov (glavna sestra kabineta) i VMS Slađane Basare, odnosno uz asistenciju VMS Marije Grubišić i VMS Slađane Basare u EMNG kabinetu Poliklinike KCS.

Obaveštenje za pacijente: Savetuje se da na EMNG pregled pacijent dođe čist, bez nanošenja bilo kakvih kozmetičkih preparata na kožu, da predhodno doručkuje i da obavezno uzme svoju redovnu terapiju. Jedino u slučaju pacijenata sa mijastenijom gravis (Myasthenia gravis, G 70), koji su na terapiji Mestinonom, ovu terapiju treba obustaviti 12h pre pregleda.

Obaveštenje za lekare: Indikacije za obavljanje EMNG pregleda postavljaju lekari Klinike za neurologiju KCS. Indikacije lekara drugih specijalnosti (neurohirurzi, reumatolozi, fizijatri, ortopedi, dermatolozi, imunolozi, onkolozi) treba korelirati sa postojećim pozitivnim neurološkim nalazom (patološki nalaz, posebno ukoliko je lezija perifernog nervnog sistema - polineuropatije, kompresivne neuropatije, miopatije/miozitisi ili kombinovane lezije perifernog i centralnog nervnog sistema – bolest motoneurona, neuromiopatija u sklopu sistemskih bolesti vezivnog tkiva ili paraneoplastičnih sindroma). Ukoliko je neurološki nalaz u celini uredan, a rezultati dodatnih ispitivanja u granicama normale ili dokazana patologija (npr.polidiskopatija, bez kompresije na kičmenu moždinu), savetuje se da se EMNG pregled obavi u ustanovama gde ovaj aparat postoji (reumatologija, ortopedija, fizikalna medicina).

 

Ko je online

Imamo 35 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.