VII odeljenje: Odeljenje Urgentne neurologije

Odeljenje Urgentne neurologije se sastoji iz ambulantno-trijažnog dela i odeljenja koje čine Jedinica intenzivne neurološke nege (8 postelja), Jedinica za moždani udar (6 postelja) i Poluintenzivna nega (12 postelja). Na ukupno 26 postelja godišnje se zbrine oko 800 bolesnika sa prosečnim boravkom u trajanju od oko 8 dana. Leče se bolesnici sa urgentnim neurološkim oboljenjima:

 • Kome poznate i nepoznate etiologije
 • Akutni moždani udar
 • Epileptični statusi i serije epileptičnih napada
 • Akutna i progresivna mišićna slabost (mijastenija gravis, akutni poliradikuloneuritis, akutni miozitis, inflamatorne i druge lezije kičmene moždine,...)
 • Akutni encefalitisi (zapaljenja mozga različite etiologije)
 • Akutni psihoorganski sindromi inicijalno nepoznate etiologije.

Lekari koji rade i dežuraju na odeljenja obezbeđuju i 24-časovnu konsultativnu neurološku službu za sva odeljenja Urgentnog centra, sa preko 500 konsultacija godišnje. Ovo odeljenje je iniciralo uvođenje trombolitičke terapije u lečenju akutnog moždanog udara na teritoriji Srbije i u dvogodišnjem periodu sprovelo preko 60 ovih terapijskih intervencija. Pored toga, lekari ovog odeljenja sprovode dijagnostiku i potvrdu moždane smrti, čime se omogućava rad tima za kadaveričnu transplataciju organa. U okviru odeljenja postoji dijagnostički kabinet opremljen sa transkranijalnim doplerom, digitalnim EEG i EMNG aparatom.

Lekari Urgentne neurologije:

 • Prof. Dr Dejana Jovanović, načelnik odeljenja, radi ultrazvučne preglede krvnih sudova vrata i glave za hospitalne bolesnike odeljenja. Ambulantne pregled obavlja četvrtkom u Poliklinici KCS, 10,30-15h.
 • Ass. Dr Ivana Berisavac Mr Sci Med, šef Jedinice intenzivne nege, - Ambulantne preglede radi četvrtkom u Poliklinici KCS, 10,30-15h.
 • Doc. dr Marko Ercegovac Dr Sci Med, šef poluintenzivne nege. Radi elektroencefalografsko dijagnostičko ispitivanje na neurologiji UC. Ambulantne preglede obavlja sredom u Poliklinici KCS, 10,30-15h.
 • Ass. dr Predrag Stanarčević. Ambulantne preglede obavlja ponedeljkom u Poliklinici KCS, 10,30-15h.
 • Dr Višnja Pađen
 • Dr Maja Budimkić
 • Dr Tamara Švabić

vizita na odeljenju
urgentne neurologije

Glavna sestra odeljenja:

 • Nataša Milojković, viša medicinska sestra

Glavna sestra Jedinice intenzivne neurološke nege:

 • Julijana Čalić

Glavna sestra Jedinice za moždani udar:

 • Biljana Matijević, viša medicinska sestra

 

 

Ko je online

Imamo 60 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.