VI odeljenje: Istraživanje

Na Odeljenju za epilepsije se pored zdravstvene odvija i intenzivna naučno-istraživačka delatnost, kako u sferi kliničkog istraživanja pojedinih specifičnih aspekata obolelih od epilepsije (udruženost sa multiplom sklerozom, ekstenzivno izučavanje epileptičnog statusa, kao i kratkotrajno i dugotrajno praćenje bolesnika koji su preživali epileptični status) tako i specifičnih aspekata obolelih od psihogenih neepileptičnih napada (istraživanje kliničkog i psihološkog odnosno psihijatrijskog profila ovih bolesnika).

U poslednjim godinama najveći istraživački napor ostvaruje se naročito na polju izučavanja genetske pozadine epilepsija, neuropsihološke nozologije kod bolesnika sa epilepsijom i utvrđivanja kognitivnog profila uzrokovanog primenom pojedinih antiepileptika, te korelisanja pojedinih neuroradioloških metoda (magnetna spektroskopija) sa rutinskom dijagnostikom kod obolelih od generalizovanih i fokalnih epilepsija.

Deo istraživačke aktivnosti na šestom odeljenju koordinisan je sa istraživačkim centrima u Evropi, naročito u Bonu (Nemačka), Insbruku (Austrija) i Katancaru (Italija). Istraživači sa odeljenja za epilepsije uzeli su značajno učešće u multicentričnoj studiji izučavanja prvog napada (MESS studija) i utvrđivanje teratogenosti antiepileptika u evropskoj prospektivnoj studiji (EURAP).

Lekari Odeljenja za epilepsiju saradnici su i grupe Kohranove saradnje (Cochrane Collaboration), sačinjene od volontera koja u Kohranovoj biblioteci (Cochrane Library) publikuje sistematske pregledne članke odnosno metaanalize efekata intervencija testiranih u randomizovanim kontorlisanim i opservacionim nekotrolisanim studijama.

 

Ko je online

Imamo 48 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.