V odeljenje: Istraživanje

Na odeljenju  za multiplu sklerozu i druge autoimmune bolesti centralnog nervnog sistema se kontinuirano, pored zdravstvene i nastavne delatnosti, odvija i naučno-istraživački rad.

Istraživanja se sprovode dominantno u oblasti neuroepidemiologije, neuroimunologije i neuroradiologije multiple skleroze. U istraživačkoj delatnosti odeljenje ostvaruje saradnju, ne samo sa drugim istraživačkim institucijama u zemlji, već  i u inostranstvu (Norveška, Italija, Nemačka, Austrija...).

Rezultati dosadašnjih israživanja su prezentovani na velikom broju stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i publikovani u velikom broju domaćih i stranih stručnih i naučnih časopisa.

 

Ko je online

Imamo 56 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.