III odeljenje: Neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine

Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine bavi se dijagnostikom i lečenjem bolesnika sa oboljenjima kičmene moždine, bolestima motornog neurona, perifernih nerava, neuromišićne spojnice i mišića. Naše odeljenje nudi savremene metode i postupke u dijagnostici navedenih oboljenja: najsavremenije elektromioneurografske metode ispitivanja, određivanje titra antitela na različite antigene perifernog nerva i mišića (antigangliozidna, antisulfatidna, paraneoplastična, antitela prisutna kod bolesnika sa mijastenijom gravis), analizu sedimenta likvora, standardni patohistološki pregled perifernog nerva i mišića, genetsku analizu kod naslednih polineuropatija, miopatija i kongenitalnih mijasteničkih sindroma, kao i detaljnu neuroradiološku obradu bolesnika (MR endokranijuma, kičmene moždine, pleksusa, perifernih nerava i mišića).

Po završenoj dijagnostici, kod svakog bolesnika se sprovodi lečenje prema najsavremenijim principima dobre kliničke prakse (medikamentozno lečenje, terapija intravensikim imunoglobulinima i terapijskim izmenama plazme, hirurško i simptomatsko i palijativno lečenje – plasiranje perkutane gastrostome i priprema bolesnika za primenu neinvazivne ventilacije).

Analizu i lečenje prikupljenih podataka obavlja multidisciplinarni tim sačinjen od neurologa specijalizovanih za neuromišićnu patologiju, neurologa specijalizovanih za elektromioneurografiju, neuroradiologa, neurohirurga, neuropatologa, psihologa, nutricioniste i medicinskih tehničara specijalizovanih za rad i negu bolesnika sa neuromišićnim bolestima.

Bolesnik se upućuje na naše odeljenje preko specijalističke ambulante Poliklinike kliničkog Centra Srbije (KCS) svakog radnog dana.

Članovi Odeljenja za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine:

  • Prof Dr Dragana Lavrnić, načelnik odeljenja
  • Prof Dr Vidosava Rakočević Stojanović
  • Prof Dr Zorica Stević
  • Doc. Dr Ivana Basta
  • Ass. Dr Stojan Perić

Glavne sestre odeljenja: v.m.s. Ivana Nešić

 

Ko je online

Imamo 32 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.