Home O klinici Organizacija
Organizacija Klinike za neurologiju

Klinika za neurologiju kao svaki veliki sistem integriše u svom radu veliki broj međusobno zavisnih jedinica, komponenti i obrazaca rada koji omogućavaju da funkcioniše kao celoviti živi organizam koji se adaptira na raznovrsne i često neočekivane potrebe i zahteve kako rastućeg broja bolesnika različitih profila, tako i na razvojne savremene medicine i napredujuće tehnologije.

U sledećim sekcijama će biti opisani sledeći elementi Klinike za neurologiju KCS:

 

Ko je online

Imamo 34 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.