II odeljenje: Istraživanje

Na Odeljenju za cerebrovaskularna oboljenja i glavobolje se pored uobičajene kliničke odvija i intenzivna naučno-istraživačka delatnost.

U oblasti cerebrovaskularnih oboljenja najveći značaj se pridaje ispitivanju faktora rizika za cerebralnu aterosklerozu, sa posebnim interesom za retke uzroke moždanog udara kod mladih osoba. Intenzivna ispitivanja se vrše na polju dejstva insulinske rezistencije na pojavu cerebralne ateroskleroze. Poseban interes postoji za karotidnu bolest (asimptomatsku i simptomatsku), bolest malih krvnih sudova mozga kao i patologiju cerebralne bele mase i njihov uticaj na pojavu kognitivne deterioracije.Na ovom polju ostvarena je saradnja sa jedinicom za moždani udar Tel Aviv Sourasky Medical Center u Izraelu, gde se ispituju promene u agregabilnosti eritrocita u cerebrovaskulanim oboljenjima.

U centru za glavobolje vrše se intenzivna ispitivanja faktora rizika za pojavu hroničnih glavobolja i zloupotrebe medikamenata, ispituju se retke glavobolje, a u saradnji sa kolegama sa Klinike za bolesti usta Stomatološkog fakulteta, sprovodi se velika randomizovana studija kod pacijenata sa sindromom pečenja u ustima („burning mouth syndrome). Postoji saradnja i sa Centrom za glavobolje Univerzitetske klinike u Glostrupu, Danska, sa ciljem kreiranja nove forme dnevnika za glavobolje i ispitivanja perimenstrualne glavobolje. Uspešna saradnja postoji i sa Centrom za glavobolje Neurološke klinike u Segedinu, Madjarska, sa posebnim interesom za ulogu CGRP, ekscitatornih aminokiselina i drugih bioloških markera kod primarnih glavobolja.

U Ultrazvučnoj neurovaskularnoj laboratoriji sprovode se studije koje ispituju faktore rizika za pojavu karotidne aterosklroze i promena cerebralne hemodinamike. Poseban interes postoji za uticaj cerebralne mikroembolizacije na pojavu simptoma cerebralne ishemije, ali i migrene sa aurom. U ovoj laboratoriji evaluiraju se pre- i post-operativno pacijenti sa karotidnom stenozom, a posebno se ispituju promene cerebralne vazomotorne reaktivnosti i promene na cerebralnom venskom sistemu.

Dinamična naučno-istraživačka aktivnost sprovodi se na polju transkranijalne parenhimske ultrasonografije u okviru koje se eksluzivno u našoj zemlji ispituju pacijenti sa različitim neurodegenerativnim oboljenjima.

 

Ko je online

Imamo 46 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.