II odeljenje: O bolestima

BOLEST MALIH KRVNIH SUDOVA MOZGA

Pod terminom bolest malih krvnih sudova mozga podrazumeva se nekoliko kliničkih sindroma koji proističu iz oštećenja zida ili začepljenja malih krvnih sudova unutar moždanog tkiva. Najčešće se  klinička slika ispoljava kao manji moždani udar (blaga slabost ili trnjenje jedne polovine tela, nespretnost ruke, noge ili obe, poremećaj govora). Treba istaći da ovi infarkti mogu proći i klinički nezapaženo, ali ukoliko se ponavljaju, dovode do poremećaja hoda, oštećenja pamćenja , pažnje i koncentracije, kao i poremećaja kontrole mokrenja.

Najčešći faktori rizika su povećan krvni pritisak, šećerna bolest, povećanje lipida u krvi, pušenje, konzumiranje večih kolićina alkohola, te suženje karotidnih arterija.

Značaj bolesti malih krvnih sudova je u tome što se najčešće simptomi razvijaju znatno postepenije i podmuklije u poredjenju sa velikim moždanim udarom (tj onim koji nastaje kao posledica začepljenja velikih arterija mozga).

Od najvećeg značaja je rano ottkrivanje i lečenje faktora rizika, a kada do bolesti dodje daju se lekovi za sprečavanje ponavljanja i za ublažavanje već postojećih tegoba.

 

Ko je online

Imamo 49 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.