Stacionar Klinike za neurologiju

Klinika za neurlogiju raspolaže sa 7 postelja u dnevnoj bolnici, 105 postelja u matičnoj zgradi i 27 postelja u zgradi Urgentnog centra. Dnevna bolnica sa 3 postelje u Poliklinici KCS je privremeno van funkcije tokom rekonstrukcije zgrade Poliklinike KCS.

Primarni posao lekara Klinike za neurologiju je dijagnostika i lečenje bolesnika na matičnim bolničkim odeljenjima u redovnom dnevnom radnom vremenu i tokom dežurstva posle podne, noću i u danima vikenda. Komplikovani slučajevi se razmatraju na Neurološkom konzilijumu petkom od 11-12 časova. Konsultativne neurološke preglede na drugim Klinikama Kliničkog centra po pozivu obavlja radnim danom pre podne svake nedelje drugi neurolog prema planu konsultacija. U toj nedelji lekar konsultant nije dostupan za druge aktivnosti.

I odeljenje: Dnevna bolnica (7 postelja)

II odeljenje: Cerebrovaskularne bolesti i glavobolje (20 postelja)

III odeljenje: Neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine (20 postelja)

IV odeljenje: Odeljenje za degenerativne bolesti CNS-a (25 postelja)

V odeljenje: Odeljenje za imunski posredovane bolesti CNS-a (20 postelja)

VI odeljenje: Odeljenje za epilepsije i poremećaje spavanja (20 postelja)

VII odeljenje: Odeljenje Urgentne neurologije (27 postelja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko je online

Imamo 28 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.