Home Specijalizanti
Specijalizanti

Od osnivanja 1923. godine do danas na Klinici za Neurologiju se školuju generacije budućih neurologa, dečjih neurologa, psihijatara, internista iz Srbije i regiona.

Boravak mladih lekara, budućih specijalista, na Klinici za neurologiju, omogućava edukaciju kroz mentorstvo najistaknutijih srpskih neurologa, neposredno upoznavanje sa širokim spektrom neuroloških oboljenja, i uvid u najsavremenije dijagnostičke i terapijske standarde u neurologiji, ali i mogućnost učestvovanja u bogatom edukativnom programu Klinike za neurologiju.
Sledeći redovi imaju za cilj da budućim kolegama pruže osnovne informacije vezane za njihov boravak na Klinici za neurologiju u okviru redovnog specijalističkog staža i olakšaju razmenu podataka i informacija među kolegama.

Tim koji se bavi pitanjima vezanim za specijalizante i specijalistički staž na Klinici za Neurologiju sastavljen je od nadležnog specijaliste, šefa specijalizanata i zamenika šefa specijalizanata. Šef specijalizanata ("Glavni specijalizant") i zamenik biraju se na redovnim sastancima specijalizanata na Klinici za Neurologiju sa mandatom od godinu dana.

Glavni specijaliazanti su do sada bili:

  • Dr Predrag Stanarčević
  • Dr Milica Ječmenica Lukić
  • Dr Vladana Marković
  • Dr Stojan Perić
  • Dr Višnja Pađen
  • Dr Nikola Veselinović
  • Dr Iva Stanković
  • Dr Maja Budimkić (sadašnji šef specijalizanta)
  • Sadašnji zamenici šefa specijalizanata: dr Iva Stanković, dr Branko Kajtazi, dr Đorđe Totošković

Specijalista nadležan za komunikaciju sa specijalizantima je prof. dr Marina Svetel, zamenik direktora Klinike za neurologiju.

 

GENERACIJE SPECIJALIZANATA IZMEĐU 2013. I 2016. GODINE

Sastanak specijalizanata 18.01.2017.

Sastanak specijalizanata 09.10.2017.

 

 

 

Ko je online

Imamo 48 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.