Home Sestrinstvo
Istorijat

Klinika za  zivčane i duševne bolesti u Beogradu osnovana 10.10.1923. godine, je prva ustanova u kojoj su lečeni neurološki bolesnici koje su negovali bolničari.

Od 1946. godine organizaciju nege vodi bolničarka Marica Mihaljić do 01.08.1949. godine kada na Kliniku dolaze  prve školovane sestre. Ministarstvo zdravlja rasporedjuje na Kliniku za zivčane i duševne bolesti sestre Joković Ružicu i Mariju Ićurup Odžić. Tada su sestre radile kao lekarski pomoćnici i asistirale su lekarima pri obavljanju dijagnostičkih i terapeutskih postupaka (subokcipitalna punkcija , elektrošok, faradizacija, piretoterapija, uvodjenje u  insulinsku komu). Sestre su samostalno uzimale materijal za laboratorijsku obradu, davale oralnu i parenteralnu terapiju. Ostale poslove nege bolesnika obavljali su bolničari.

Maja 1951. godine na Kliniku je raspoređena sestra Rajka Milovanović koja je 1955. godine postavljena za glavnu sestru  Neuropsihijatrijske klinike. Ona dostojanstveno i stručno organizuje negu bolesnika, utemeljujući  negu neuroloških bolesnika i obrazuje za to kvalitetne i samostalne u radu medicinske sestre.

Da je savesna nega bolesnika i briga o bolesniku bila svestrana, možemo zaključiti i iz sačuvanih istorija bolesti. Sestre koje u svom radu praktično primenjuju  metod procesa zdravstvene nege (iako nemaju saznanja o njemu), čine napore da to što rade i zabeleže, prilagođavajući i osmišljavajući postojeće liste intenzivne i poluintenzivne nege potrebama svojih neuroloških bolesnika.

Koliko je važno da se zapiše to što je urađeno i što se dogodilo, ne moramo podvlačiti. Po našim dragocenim istorijama bolesti možemo pratiti i razvoj naše kuće u celini. Nervna klinika ima svoju košuljicu istorije bolesti, svoju temperaturnu listu, interklinički uput. Na kvalitetnu osnovu koju je postavila sestra Rajka Milovanović svoj doprinos ugrađuju glavni medicinski tehničar Janković Radomir, a potom i glavna sestra Stojaković Jagoda.

Osamdesetih godina, Klinika se i formalno - zakonski osamostaljuje, dobija nov zamah sa glavnom sestrom Dobrilom Pejović. Godine 1993., povodom 12. maja, Medjunarodnog dana medicinskih sestara,  Savez zdravstvenih radnika Beograda dodelio je povelju Institutu za neurologiju KCS u znak priznanja za izuzetno angažovanje  na unapređenju zdravstvene nege i afirmacije sestrinske profesije.

Od 1994. godine na mesto glavne sestre Instituta za neurologiju KCS izabrana je Milijana Matijević koja i dalje obavlja istu funkciju.

Preuzmite dokument Pisani tragovi negovanja bolesnika, o istorijatu sestrinskog delovanja u Srbiji.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.