Home Nauka Projekti
Projekti

Projekti u toku:

175022: Nadežda Čovićković – Šternić : Depresija izazvana vaskularnim bolestima mozga: primena neurovizualizacionih metoda u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju.

175031: Jelena Drulović: Komparativna analiza kliničkih parametara i biomarkera u prognozi evolucije multiple skleroze i drugih imunskih – posredovanih neuroloških bolesti.

175083: Vidosava Rakočević – Stojanović: Ispitivanje molekularno-genetskih, patohistoloških i biohemijskih karakteristika neuromišićnih bolesti.

175090: Vladimir Kostić: Motorni i nemotorni simptomi parkinsonizma: kliničke, morfološke i molekularno-genetičke korelacije.

175087:Tatjana Pekmezović: Epidemiološka istraživanja neuroloških poremećaja: sveobuhvatna procena efekata bolesti.

175091:Ivana Novaković: Analiza genetičkih markera mišićne distonije.

Genetička osnova neurodegenerativnih bolesti. Projekat Akademije nauka, rukovodilac projekta Prof. Dr Vladimir S. Kostić

Istraživanje kliičkih i genetičkih korelacija motornih i nemotornih ispoljavanja bolesti nevoljnih pokreta (broj projekta 145057; rukovodilac projekta Prof. Dr Vladimir S. Kostić)

 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.