Knjige

 

 

 

 

Jovanović Z. Ultrazvuk u neurologiji. Beograd. Licej, 2015.

Pavlović DM, Pavlović AM. Lajmska bolest centralnog i perifernog nervnog sistema (Lajmska neuroborelioza). Orion Art, Beograd, 2015.

Vojvodić N. Epilepsija temporalnog režnja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2014.

Pavlović DM, Pavlović AM. Demencije – neuropsihijatrijski simptomi. Beograd. Orion Art, 2014.

Drulović J (urednik). Multipla skleroza. Medicinski fakultet, Beograd, 2013.

Pavlović DM, Pavlović AM. Neuropsihološka dijagnostika. Beograd. Orion Art, 2013.

Kostić VS (Urednik), Jovanović D, Vojvodić N (kourednici). Osnovi neurološkog pregleda. Medicinski fakultet, Beograd, 2011.

Pavlović DM. Demencije – neurološki i psihološki vodič. Beograd: Kaligraf, 2008.

Kostić VS (Urednik). Neurologija za studente medicine. Medicinski fakultet, Beograd, Beograd, 2007.

Pavlović DM. Demencije – klinička dijagnostika. Beograd, 2002.

Živković M, Šternić N, Kostić VS. Ishemička bolest mozga. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Pavlović D. Bihevioralna neurologija moždane traume. Beograd 1999.

Pavlović D. Dijagnostički testovi u neuropsihologiji. Beograd 1999.

Kostić VS. Parkinsonova bolest i parkinsonizam. CIBIF, Beograd, 1998.

Pavlović D. Prionske bolesti (Od Creutzfeldt-Jakob-ove bolesti do bolesti "ludih krava"). Beograd, Velarta, 1997.

Rakočević-Stojanović V. Miotonična distrofija i srčani poremećaji, Biblioteka dissertatio, Zadužbina Andrejević, BIG Štampa, Beograd, 1997.

Pavlović D, Dmitrović R. Lajmska neuroborelioza. Elit Medika, 1996.

Pavlović D. Neuropsihološko testiranje i neurobihevioralna procena. Elit Medika, 1996.

Mršulja BB, Kostić VS. Neurohemija u neurološkim bolestima. Medicinska knjiga, Beograd, 1994.

Kostić VS, Šternić N. Terapija nevoljnih pokreta. Savremena administracija, Beograd, 1990.

Marinković S, Ilić A, Milisavljević M, Kostić VS. Funkcionalna i topografska neuroanatomija. Savremena administracija, Beograd, 1988.

 

Ko je online

Imamo 56 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.