Home Forum
Welcome, Guest
Diskusija o epilepsiji
  • Page:
  • 1

TOPIC: Kanabis - Marihuana

Kanabis - Marihuana 5 years, 6 months ago #738

  • Makarijus
Potrebno mi je mišljenje stručnog lica veuzanog za upotrebu kanabisa - marihuane ( uz pratnju i savet stručnih lica ) kao vrste terapije.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.05 seconds

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.