Year 1992

Scientific papers in year 1992

Kovačević M, Andrejić V, Bumbaširević Lj, Kovačević D, Zidverc J, Jovanović D, Prokopljević C. Vaskulne glavobolje i edem mozga. Srp Arh Celok Lek. 1992:120:167-169.
Kovačević M, Bumbaširević Lj, Prokopljević C, Kovačević D, Jovanović D, Zidverc J. Cerebelarna ataksija i akutni cerebelarni insult. Srp Arh Celok Lek. 1992; 120:345-347.
Kostić VS, Filipović S. Etiology of Parkinson¢s disease (Editorial). Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1992; 28:91-104.
Kostić VS. Beta blokatori u terapiji neuroloških poremećaja. Srpski Arhiv 1992; 120(supl 4):54-58.
Sokić D, Kostić VS, Ocić G, Lević Z. Intratekalni manometrijski lumbalni infuzioni test (Kacmanov test) u dijagnostici normotenzivnog hidrocefalusa. Srpski Arhiv 1992; 120:39-47.
Damjanović S, Kostić VS, Šternić N. Žil-de-la-Turetov sindrom. Srpski Arhiv 1992; 120:197-202.
Šternić N, Kostić VS. Uporedna primena malih doza bromokriptina i levodope u ranom lečenju Parkinsonove bolesti. Srpski Arhiv 1992; 120:1-5.
Kostić VS, Drulović B, Šternić N, Trikić R. Botulinum toxin in the treatment of focal hand dystonias. Medicinska Istraživanja 1992; 25:31-36.
V. Rakočević-Stojanović, M. Grujic, A. Vidakovic, D. Lavrnic, S. Mrdja and S. Apostolski: Cardiac conduction abnormalities in myotonic dystrophy. Acta cardiomyologica, 1992, No 2, 128-132.
Vidosava  Rakočević , Gordana Maric, Gradomir Stojanovic: Vrednost promene septumskog talasa Q izazvane fizickim opterecenjem u otkrivanju ishemijske bolesti srca. Srpski Arhiv, 1992, 1-2, 48-51.
V. Rakočević-Stojanović, S. Pavlović, D. Lavrnić, S. Apostolski: Antifosfolipidna antitela kod bolesnice sa Sneddonovim sindromom. Vojnosanitetski pregled. 1998:55;4,435-438.
D. Lavrnic, D. Cvetkovic, S. Apostolski, V. Rakočević-Stojanović, R. Trikic: Mak Ardlova (McArdle) bolest. Srpski Arhiv, 1992, 7-8, 255-258.
Džoljić Mihajlo, Džoljić E., v.d. Ent M., Ukponmwan O.E., Cappendijk S.L.T., KaplanC.D., van Kappelan W.A. and Saxena P.R. Putative 5-HT1 receptor agonist and morphine  withdrawal syndrome - relationship with locomotor activity. Res.Comm. Subst. Abuse, 1992., 13: 61-78.

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.