1994. godina

Stručni radovi u 1994. godini

Kostić VS, Filipović S, Lečić D, Momčilović D, Sokić D, Šternić N. Effect of age at onset on frequency of depression in parkinsons disease. Journal of Neurology, neurosurgery and Psychiatry 1994, 57:1265-1267.
Drulović B, Ribarić K, Kostić VS, Šternić N. Multiple sclerosis as the cause of sudden pontine deafness. Audiology 1994; 33:195-201.
Vidaković S, Dragašević N, Kostić VS. Hemiballism: Report of 25 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57:945-949.
Kostić VS, Filipović S, Lečić D, Momčilović D, Sokić D, Šternić N. Effect of age at onset on frequency of depression in Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57:1265-1267.
Drulović B, Ribarić K, Kostić VS, Šternić N. Multiple sclerosis as the cause of sudden pontine deafness. Audiology 1994; 33:195-201.
Stojanović M, Dragašević N, Radović V, Medved-Petković B, Drulović B, Šternić N, Kostić VS. Botulinum toxin A in treatment of focal dystonias and hemifacial spasm. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1994; 30:137-144.
Dragašević N, Radović V, Filipović S, Kostić VS. Accelerometry in evaluation of oral dose of propranolol in essential tremor. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1994; 30:219-223.
Filipović S, Bugarski-Kirola D, Paunović S, Kostić VS. P300 in schizophrenia. Psihijatrija danas 1994; 26:263-275.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.