Ilić Dragana
There are no translations available.

Ilić Dragana,
glavna sestra JIN Odjeljenja urgentne neurologije UC KCS

 

 

 

Dragana Ilić rođena 1982. u Leskovcu. Od 2001. godine živi u Beogradu. Srednju medicinsku školu završila je 2001. godine u Leskovcu, a Višu medicinsku skolu 2016. godine u Zemunu. Radni odnos zasniva 15.11.2006. godine na Institutu za neurologiju, kao pripravnik na Odeljenju urgente neurologije. Na radno mesto Glavne sestre poluintezivne nege od 2016. godine,a na mesto glavne sestre intezivne nege od 01.01.2018. godine gde i sada radi.
Udruženje neuroloških sestara Srbije
Udruženje medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Kliničkog centra Srbije "Sestrinstvo"

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.