Jevtović Irena
There are no translations available.

Jevtović Irena,
glavna sestra Neurološke ambulante UC KCS

 

 

 

Irena Jevtović rođena je 1980. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila je u Beogradu. Diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija 2016.godine. Na Klinici za neurologiju počela je sa radom 2007. godine, a 2008. prelazi na Odeljenje urgentne neurologije. Na radno mesto Glavne sestre neurološke ambulante je postavljena 2018. godine.
Učesnik na kongresima, stručnim sastancima i seminarima. Saradnik u izradi rada "Evaluation of Android-based mobile EEG in patient with altered mental status"
Urgentna stanja u neurologiji
Edukovana i osposobljena za rad i primenu trombolitičke terapije u Jedinici za moždani udar. Deo tima za mehaničku trombektomiju u lečenju akutnog moždanog udara sa zaduženjima u okviru procesa selekcije pacijenata i pripreme pre intervencije.
Udruženje neuroloških sestara Srbije
Udruženje medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Kliničkog centra Srbije "Sestrinstvo"
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Engleski i Nemački

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.