Home News KME “Prodor u dijagnostici i lečenju neuromišićnih bolesti”
KME “Prodor u dijagnostici i lečenju neuromišićnih bolesti”
There are no translations available.

otkazano, naknadno će biti određen novi termin

Drage koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo da će se tokom 15. maja 2020. godine u Envoy Conference centru u Beogradu održati kurs u okviru kontinuirane medicinske dokumentacije (KME) na temu “Prodor u dijagnostici i lečenju neuromišićnih bolesti”. Navedena KME je primarno namenjena specijalistima neurolozima, specijalizantima neurologije ali i lekarima koji su zainteresovani da unaprede svoje znanje iz oblasti neuromišićnjih bolesti. Maksimalni kapacitet ovog kursa podrazumeva 100 polaznika.

Imajući u vidu sve učestalija nova saznanja u domenu dijagnostike i patogeneze neuromišićnih obolenja, očekivan je bio i veliki prodor na terenu same terapije. Neurolozi su se iz dugotrajne ere terapijskog nihilizma u ovoj oblasti, zatekli u fazi kada se novi lekovi pojavljuju na mesečnom nivou. Navedeni fenomen je nadalje pokrenuo i potrebu za definisanjem mera ishoda u različitim kliničkim studijama.

Do sada je najveći napredak u terapiji ostvaren kod pacijenata koji boluju od spinalne mišićne atrofije (SMA) kod kojih postoji homozigotna delecija dela SMN1 gena (koji kodira SMN protein). Primenom leka Nusinersena (antisens oligonukleotida) kojim se povećava nivo funkcionalnog SMN proteina, registrovano je značajno poboljšanje motorne funkcionalnosti kod dece i adolescenata. Ove godine u SAD je odobren i novi lek, koji predstavlja gensku terapiju u užem smislu i ordinira se samo jednom u životu kod pacijenata sa SMA. Za lečenje Dišenove distrofije odobrena su dva leka – Eteplirsen i Ataluren, ali nažalost, oba sa slabim kliničkim efektom. Trenutno je u trećoj fazi obećavajućeg kličkog ispitivanja primena genske terapije mikrodistrofinom. Prvi koraci napravljeni su i u genskoj terapiji pacijenata sa familijarnom amiotrofičnom lateralnom sklerozom (FALS), koja čini 10% pacijenata sa ALS. U toku su kliničke studije sa primenom oligonukleotidne antisens terapije kod pacijenata nosioca SOD1 i c9orf mutacija. Pored genske terapije, i druge savremene metode farmakoterapije se uveliko koriste u neuromišićnim bolestima. Primena malih molekula je od velikog značaja u lečenju familijarne amiloidne transtiretinske polineuropatije, a enzimska terapija je sada svakodnevnica u lečenju Pompeove bolesti, glikogenoze tipa 2. Takođe se i u oblasti neuroimunologije pojavljuju nove terapijske mogućnosti, poput monoklonskih antitela za lečenje mijastenije gravis, ili primene starih lekova novim režimom, kakav je slučaj kod lečenja hronične inflamatorne demijelinizacione polineuropatije supkutanim imunoglobulinima.

Na kraju, imajući u vidu brzinu i kvalitet napretka u gotovo svim domenima neuromišićnih oboljenja, predavači ovog kursa imaju za cilj da naglase važnost savremene ali i kontinuirane edukacije lekara – „Budućnost je sada!”. Veliki pozdrav u ime organizatora kursa,

Prof. dr Zorica Stević
Asist. dr Stojan Perić

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
Prodori u dijagnostici i terapiji neuromišićnih bolesti
15. maj 2020, Envoy Conference Center, Gospodar Jevremova 47, Beograd

Satnica 

Tema 

Metod obuke* 

Predavač 

09:00-09:15 

Pozdravna reč organizatora 

Zorica Stević 

09:15-09:55 

Genetika amiotrofične lateralne skleroze: 
šta znamo i šta očekujemo u budućnosti 

Predavanje 

Jan Veldink 

09:55-10:25 

Aktuelni biohemijski biomarkeri u amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi 

Predavanje 

Ivanka Marković 

10:25-10:55 

Genska terapija u spinalnoj mišićnoj atrofiji: veliki napredak i izazovi 

Predavanje 

Zorica Stević 

10:55-11:30 

Pauza za kafu 

   

11:30-12:00 

Genetički zasnovana dijagnostika i terapija distrofinopatija 

Predavanje 

Ivana Novaković 

12:00-12:30 

Pompeova bolest – lečiva hereditarna miopatija 

Predavanje 

Vidosava Rakočević-Stojanović 

12:30-13:00 

Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatija: nove terapijske mogućnosti 

Predavanje 

Stojan Perić 

13:00-14:00 

Ručak 

   

14:00-14:30 

Uloga monoklonskih antitela u terapiji stečene autoimune mijastenije gravis 

Predavanje 

Dragana Lavrnić 

14:30-15:00 

3,4-diaminopiridin – stari molekul u novom ruhu 

Predavanje 

Stenli Ijadurai 

15:00-15:30 

Autofagija limfocita kao mogući biomarker imunski posredovanih polineuropatija 

Predavanje 

Vladimir Trajković 

15:30-16:00 

Značaj bazičnih istraživanja u definisanju fenotipova hronične inflamatorne demijelinizacione poliradikuloneuropatije 

Predavanje 

Ivana Basta 

16:00-16:30 

Test 

   

16:30-17:00 

Podela sertifikata 

   
 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.