Jul 2018.
There are no translations available.

alt

Slika prikazuje pozitivan nalaz antitela usmerenih prema površnim antigenima neurona - NMDA receptorima u likvoru detektovanih metodom indirektne imunoflurescencije (IIF-CBA) - “Cell Based Assay”.

Tegobe kod bolesnica starosti 17 godina počinju akutno 24.04.2018. godine u vidu febrilnosti, glavobolje i povraćanja sa postepenim razvojem psihijatrijskih izmena, a potom i izmenom stanja svesti, autonomnom nestabilnošću, epileptičkim napadima, orofacijalnim diskinezijama i respiratornom insuficijencijom. Inicijalno je hospitalizovana na Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije gde je ekstenzivno ispitivana uz konsultaciju neurologa i dopunskim ispitivanjem je isključeno infektivno oboljenje CNS. Neuroimunološkom dijagnostikom koja je sprovedena u Neuroimunološkoj laboratoriji Klinike za neurologiju KCS dokazano je postojanje antitela prema površnim antigenima neurona - NMDA receptorima u likvoru u značajnom titru, i u cilju daljeg lečenja je prevedena u Kliniku za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Odeljenje za epllepsije i poremećaje spavanja. Uprkos primeni imunoterapije prve linije (intravenskih imunoglobulina 400mg/kg) dolazi do dalje progresije bolesti, te je bolesnica zbog postojanja izražene autonomne disfunkcije u smislu postojanja maligne hipertenzije, hiperpireksije, sinus tahikardije i pada saturacije O2 primljena u Jedinicu intenzivnog neurološkog lečenja Odeljenja urgentne neurologije gde je započeto lečenje imunoterapijom druge linije, monoklonskim antitelom (rituximab 375mg/m2 nedeljno tokom 4 nedelje). Dva dana nakon primene prve doze rituximab-a dolazi do poboljšanja opšteg stanja bolesnice i stabilizacije autonomnih poremećaja (pad temperature ispod 38 C, značajnog smanjenja srčane frekvence i redukcije oromandibularnih diskinezija). Bolesnica je u toku hospitalizacije eksplorisana u cilju identifikacije teratoma koji je veoma često udružen sa pozitivnim NMDA antitelima, međutim, sprovedenim dijagnostičkim procedurama nije utvrđeno njegovo prisustvo. U daljem toku se planira nastavak lečenja imunoterapijom prema aktuelnim protokolima.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.