Home Aktuelnosti Arhiva Različiti modaliteti kortikosteroidne terapije su jednako efikasni i bezbedni u lečenju hronične inflamatorne demijelinizacione poliradikuloneuropatije (CIDP)
Različiti modaliteti kortikosteroidne terapije su jednako efikasni i bezbedni u lečenju hronične inflamatorne demijelinizacione poliradikuloneuropatije (CIDP)

Odeljenje za neuromišićne bolesti Klinike za neurologiju u saradnji sa Univerzitetom u Amsterdamu i Univerzitetom u Milanu

G. G. A. van Lieverloo, S. Peric, P. E. Doneddu, F. Gallia, A. Nikolic, L. Wieske, C. Verhamme, I. N. van Schaik, E. Nobile-Orazio, I. Basta, and F. Eftimov. Corticosteroids in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: A retrospective, multicentre study, comparing efficacy and safety of daily prednisolone, pulsed dexamethasone, and pulsed intravenous methylprednisolone. J Neurol 2018; 265(9): 2052–2059.

U istraživanje je uključeno 125 pacijenata sa CIDP. Od toga je 67 bolesnika svakodnevno dobijalo pronizon, 37 je dobijalo mesečne pulsne doze oralnog deksametazona i 21 mesečne pulsne doze intravenskog metilprednizolona. Pozitivan odgovor na terapiju nakon šest meseci lečenja je uočen kod 60% obolelih, bez razlike u efikasnosti među različito lečenim grupama. Od 75 bolesnika koji su bili u remisiji, 61% je ostao u remisiji tokom srednjeg vremena praćenja od 55 meseci. Verovatnoća dostizanja remisije nakon pet godina je iznosila 55%, bez razlike među grupama. Neželjeni događaji, koji su uslovili promenu terapije, zapaženi su kod 10 (8%) pacijenata. Samo dva pacijenta su imala ozbiljne neželjene događaje: tešku hipertenziju i akutni infarkt miokarda.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.