Home Science Symposium reports Izveštaj sa simpozijuma “Multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama jugoistočne Evrope“
Izveštaj sa simpozijuma “Multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama jugoistočne Evrope“
There are no translations available.

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da je 18. i 19. maja 2018. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan dvodnevni međunarodni stručni skup pod nazivom “Multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama jugoistočne Evrope“ u organizaciji Društva neurologije Srbije i koorganizaciji Klinike za neurologiju, KCS, koju je predvodila prof. dr Jelena Drulović.

 

alt

Skup su zvanično otvorili: akademik Vladimir Kostić, prof. dr Jelena Drulović, i prof. dr Ranko Raičević.

Na simpozijumu je učestvovalo 17 predavača, uključujući i najeminentnije stručnjake koji su ujedno i predvodnici velikih istraživačkih projekata iz ove oblasti iz Italije, Austrije, Rumunije, Hrvatske i Slovenije, lokalne eksperte kao i mlade neurologe iz celog regiona.

U okviru pažljivo odabranih sesija auditorijum je imao prilike da se upozna sa novim dijagnosičkim kriterijumima u multiploj skleorzi (MS), predstavljen je evropski vodič za pristup relapsno remitentnoj formi MS, značaj nacionalnog registra za MS, kognitivni poremećaji u MS kroz prikaz NMR studije, karakteristike pedijatrijske MS, mesto evociranih potencijala u MS, komorbiditeti u MS i novine u lečenju pacijenata sa MS sa posebnim osvrtom na žene u reproduktivnom periodu.

S druge strane fokus je bio i na bolestima iz spektra neuromijelitis optika (NMO), o kojima se u poslednjih 10 godina sve više govori, te su predstavljene NMR karakteristike ovih bolesti, iskustva Klinike za neurologiju sa prirodnim tokom ovih bolesti, bolesti iz spektra anti MOG antitela, značaj ispitivanja autonomne disfunkcije kod ovih pacijenata i lečenje ovih bolesnika.

Veliki deo prikazanih rezultata plod je dugogodišnjeg kliničkog iskustva i naučnostraživačkog rada lekara Klinike za neurologiju, KCS kao i plodne istraživačke saradnje ove grupe sa grupama kojima rukovode gostujući inostrani predavači.

alt

Jedan deo radnog dana, u vidu radionice, održan je u Skupštini Republike Srbije gde se diskutovalo o zdravstvenoj politici u multiploj sklerozi u Srbiji i regionu u kojoj su pored zvaničnih predstavnika regiona participirali i najviši zvaničnici Ministarstvaar zdravlja Republike Srbije - državni sekretar za zdravstvo dr Meho Mahmutović, kao i predsednik Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije - dr. med.sci Darko Laketić, i poslanici Skupštine sa jasnim ciljem da se skrene pažnja na sve poteškoće koje u Srbiji postoje vezano za multiplu sklerozu.

O značaju ovog skupa govori i odlična posećenost sa oko 150 učesnika, dominantno neurologa ali i drugih specijanosti – fizijatara i lekara opšte prakse iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Rumunije..

Simpozijum “Multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama jugoistočne Evrope“ je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a svim polaznicima, koji su uspešno položili finalni test, obezbeđen je sertifikat sa 10 bodova.

Organizaciju Simpozijuma pomogle su farmaceutske kuće: Roche, Actavis TEVA, Hemofarm fondacija, Novartis, Merck, Sanofi Genzyme, Medis, Bayer kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.

alt

Sve radne aktivnosti pratio je prigodan socijalni program u kom su svi učesnici imali prilike da uživaju u beogradskim znamenitostima i kulinarskim veštinam domaćih kuvara.

Svi učesnici su bili saglasni u tome da je sastanak bio uspešno održan i sa njega su otišli inspirisani novim saznanjima i pristupom koji će sigurno biti od neprocenjivog značaja u daljem radu.

Naučni komitet Simpozijuma činili su: prof. dr Vladimir S Kostić, prof. dr Nebojša Lalić, prof. dr Massimo Filippi, prof. dr Thomas Berger, prof. dr Ovidiu Bajenaru, prof. dr Dragoslav Sokić, prof. dr Evica Dinčić.

Organizacioni odbor: prof. dr Ranko Raičević, prof. dr Jelena Drulović, prof. dr Vanja Bašić Kes, doc. dr Šarlota Mesaroš, dr Marija Stojković, dr Marija Grunauer

Lekari Klinike za neurologiju, KCS

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.