Home News Archive Izveštaj sa regionalnog edukativnog kursa Evropske akademije za neurologiju, Beograd, Srbija; 20-22. april 2018.
Izveštaj sa regionalnog edukativnog kursa Evropske akademije za neurologiju, Beograd, Srbija; 20-22. april 2018.
There are no translations available.

Dugogodišnja tradicija održavanja Regionalnog edukativnog kursa

(Regional teaching course-RTC) omogućava mladim neurolozima sticanje novih znanja iz različitih oblasti neurologije. To je posebno dizajniran program nekadašnje evropske federacije (EFNS), a sadašnje evropske akademije (European Academy of Neurology-EAN), koji ima za cilj da mlade lekare informiše o najaktuelnijim standardima i protokolima dijagnostike i lečenja neuroloških bolesti koje su trenutno u žiži akademske javnosti.

Do sada je održano više od 30 uspešnih kurseva u različitim gradovima srednje, Istočne Evrope i Afrike, a po drugi put Regionalni edukativni kurs ove godine održan je u Beogradu i ugostio je preko 200 mladih neurologa i lekara iz 15 zemalja.

Regionalni edukativni kurs Evropske akademije za neurologiju održan je od 20. do 22. aprila u organizaciji Društva neurologa Srbije, Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a podržan od strane Evropske organizacije za moždani udar (European Stroke Organisation). Velelepno zdanje Srpske akademije nauke i umetnosti i ovoga puta bilo je mesto pod čijim su se krovom susticali znanje i iskustvo sa entuzijazmom i kreativnošću. Četrnaest eminentnih predavača je mlađe generacije lekara upoznalo sa novinama iz cerebrovaskularnih bolesti, glavobolje i bola, epilepsije, neurootologije i neurorehabilitacije. Prikazani su rezultati najnovijih istraživanja, aktuelni protokoli i smernice dijagnostike i lečenja.

Skup su otvorili predsednik Evropske akademije za neurologiju-Prof. Franz Fazekas; predsednik Društva neurologa Srbije-Prof. Ranko Raičević, direktor Klinike za neurologiju KCS-Prof. Dragoslav Sokić i predsednik organizacionog odbora kursa-Asist. Milija Mijajlović.

Prvi dan Kursa bio je posvećen cerebrovaskularnim bolestima. O perioperativnom moždanom udaru, o retkim mitohondrijalnim i metaboličkim uzrocima moždanog udara, dijagnostici i lečenju cerebralne venske tromboze govorili su istaknuti eksperti iz ovih oblasti prof. George Ntaios (Grčka), novoizabrani predsednik EAN-a, prof. Franz Fazekas (Austrija), prof. Jose Ferro (Portugalija). Asistent dr Milija Mijajlović izneo je sveobuhvatan pregled neaterosklerotskih vaskulopatija i Fabrijeve bolesti. Tokom popodneva polaznici su imali prilike da učestvuju u interaktivnim radionicama gde su u manjim grupama sa predavačima diskutovali i rešavali zanimljive slučajeve iz prakse sa posebnim akcentom na diferencijalno dijagnostički pristup bolesti.

Glavobolja i bol bili su lajtmotiv drugog dana kursa. Criculus vitiosus glavobolje prekomerne upotrebe medikamenta postao je nezaobilazna tema stručnih skupova i debata o glavoboljama. Međutim, na ovogodišnjem Regionalnom kursu učesnici su mogli da slušaju i o retkoj glavobolji usled fizičkog napora, pragmatičnom pristupu realnog sagledavanja cervikogene glavobolje, kao i aktulenim dijagnostičkim i terapijskim smernicama neuropatskog bola. Predavači drugog dana Kursa bili su evropski lideri u poznavanju bola i glavobolje: prof. Dimos Mistikostas (Grčka), prof. Stefan Evers (Nemačka), prof. Claudia Sommer (Nemačka), prof. Jasna Zidverc-Trajković (Srbija). Na isti način kao i prethodnog dana, poslepodnevni sati bili su rezervisani za ineteraktivni rad u manjim grupama, a polaznici su mogli da utvrde i prošire svoja znanja o trigemino-autonomnoj glavobolji i lečenju migrene, ali i da nauče da prepoznaju glavobolju intrakranijalne hiper/hipotenzije.

Poslednji dan Regionalnog edukativnog kursa je ove godine bio rezervisan za niz izuzetno zanimljivih tema iz različitih domena neurologije i graničnih oblasti. “Ruku pod ruku” i ovoga puta stajale su i auditorijum intrigirale neurologija i psihijatarija, neurologija i rehabilitacija, neurologija i otologija. Prof. Dragoslav Sokić je govorio o uvek aktuelnim psihijatrijskim stanjima i kvalitetu života bolesnika sa epilepsijom. Sistematski pregled novina iz oblasti neurorehabilitacije izneo je prof. Dafin Muresanu (Rumunija), dok je prof. Alexandre Bisdorff (Luksemburg) uspeo da nas nauči, ne uvek lakoj, kliničkoj diferencijaciji centralnog i perifernog vertiga. Svoje posebno mesto na ovogodišnjem edukativnom kursu našle su i radiološke procedure i njihova neizostavna korisnost u kompleksnoj evaluaciji neuroloških stanja kao što su neurodegenerativne bolesti i epilepsija. Prof. Uwe Walter (Nemačka) je i teoretski i praktično predstavio primenu transkranijalnog ultrazvuka u neurodegenerativnim bolestima, dok je sesiju zatvorio Asist. dr Aleksndar Ristić sa izvanrednim predavanjem o primeni neuroimidžing metoda u epilepsiji sa posebnim osvrtoma na postoprocesing i prehiruršku evaluaciju bolesnika.

Bogat edukativni program ovogodišnjeg Regionalnog edukativnog kursa bio je protkan i nezaobilaznim kulturnim i socijalnim događajima. Drugog dana učesnici su imali priliku da upoznaju Beograd iz jedne od njegovih najlepših perspektiva i otkriju jedinstven osećaj krstarenja Savom i Dunavom Istog dana na gala večeri predavači i polaznici su mogli da uživaju u tradicionalnim folklornim igrama iz različitih krajeva Srbije koje su izveli članovi ansambla “Branko Krsmanović”, dok je poslednjeg dana Kursa organizovana poseta muzuju Nikole Tesle.

Neophodno je napomenuti da je Regionalni edukativni kurs bio akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a svi polaznici, koji su uspešno položili finalni test, dobili su poseban EAN sertifikat. Program i apstrakti skupa štampani su u časopisu Društva neurologa Srbije-Sinapsa, a po prvi put do sada bio je omogućen i pristup posebno za ovu priliku dizajniranoj on line platformi na kojoj su dostupna sva predavanja kursa.

Regionalni edukativni Kurs održan ove godine u Beogradu je od strane učesnika i predavača već dobio odlične ocene, a mi se nadamo da smo zaista i uspeli da na najbolji mogući način doprinesemo promociji slogana Evropske akademije za neurologiju - “Excellence in Neurology”.

Posebne zasluge za uspešno organizovan skup svakako pripadaju i lokalnom organizacionom odboru, sponzorima i tehničkom organizatoru kursa-Astra travel.

Asist. dr Milija Mijajlović
dr Tamara Švabić

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.