Home News Archive Dr Stojan Perić, dobitnik granta za istraživanje mikro RNK u neuromišićnim bolestima
Dr Stojan Perić, dobitnik granta za istraživanje mikro RNK u neuromišićnim bolestima

Dr Stojan Perić, kao lider tima GenNeuro koji čine i dr Ana Kosać i biolozi

Miloš Brkušanin i Jovan Pešović, dobio je grant programa Pokreni se za nauku koji poslednje tri godine uspešno sprovodi Centar za razvoj liderstva i kompanija Filip Moris. Projekat pod nazivom Cirkulišuće mikro RNK kao neinvazivni biomarkeri neuromišićnih bolesti biće sproveden na Klinici za neurologiju KCS, Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu i Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Cilj je da se analiziraju mikro RNK u krvi bolesnika obolelih od miotonične distrofije tipa 1, Dišenove mišićne distrofije i spinalne mišićne atrofije kako bi se pronašao adekvatan biomarker koji bi korelisao sa stepenom mišićne slabosti, srčanim poremećajima i spirometrijskom restrikcijom. Specifični otisak prsta mikro RNK mogao bi biti i farmakološki biomarker u kliničkim trajalima u kojima se primenjuje genska terapija za lečenje naslednih neuromišićnih bolesti.

alt

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.