Home News Archive Detektovane specifične strukturne i funkcionalne promene u mozgu bolesnika sa Parkinsonovom bolešću i opsesivno-kompulsivnim ponašanjem
Detektovane specifične strukturne i funkcionalne promene u mozgu bolesnika sa Parkinsonovom bolešću i opsesivno-kompulsivnim ponašanjem
There are no translations available.

grupa autora Odeljenja za poremećaje pokreta Klinike za neurologiju (dr Vladana Marković, dr Milica Ječmenica-Lukić, dr Aleksandra Tomić, pod rukovodstvom akademika Vladimira S. Kostića)

Imperiale F, Agosta F, Canu E, Markovic V, Inuggi A, Jecmenica-Lukic M, Tomic A, Copetti M, Basaia S, Kostic VS, Filippi M. Brain structural and functional signatures of impulsive-compulsive behaviours in Parkinson's disease. Mol Psychiatry 2018;23(2):459-466.

Impulsivno-kompulsivno ponašanje (IKP) razvije više od petine obolelih od Parkinsonove bolesti. Ovo je heterogena grupa poremećaja ponašanja koja obuhvata hiperseksualnost, kompulsivno jedenje i kupovanje, kockanje, punding i druge ređe oblike. U radu su analizirane strukturne i funkcionalne promene u mozgu kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću i različitim oblicima impulsivno-kompulsivnog ponašanja u poređenju sa pacijentima bez ovih manifestacija i zdravim kontrolama.
Pokazano je da impulsivno-kompulsivno ponašanje u Parkinsonovoj bolesti nastaje kao rezultat prekida senzorimotornih, asocijativnih i kognitivnih moždanih mreža što je povezano sa dužim trajanjem poremećaja ponašanja, većim stepenom motorne onesposobljenosti (UPDRS skala) i izraženijom depresijom (HAMD skala).

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.