Home Education Picture of the month
Slika meseca
There are no translations available.

Septembar 2018.

Pacijentkinja, iz Crne Gore, stara 36 godina, je bolovala od farmakorezistentne epilepsije od 13. godine života. Napadi u vidu vizuelne aure praćene automotonim napadom su se javljali više puta nedeljno, a povremeno je imala i generalizovane napade. Njena svakodnevna funkcionalnost bila je u znatnoj meri narušena učestalim epileptičkim napadima. Od 2013. godine je pacijent VI odljenja Klinike za neurologiju. Tokom prehirurške evaluacije registrovani su habitualni epileptična napadi koji su svojim elektrokliničkim karakteristikama bili saglasni sa epilepsijom desnog okcipitalnog režnja. Na magnetnoj rezonanciji glave uočena je promena u desnom okcipitalnom režnju koja je po svojim radiološkim karateristikama najviše odgovarala kavernomu. Predloženo je operativno lečenje u vidu leziektomije i topektomije sa elektrokortikografijom, koje je sprovedeno 31.5.2018. Nakon intervencije pacijentkinja je bez epileptičkih napada, sa zaostalim ispadom u levoj polovini vidnog polja, koji je očekivan s obzirom na mesto izvršene hirurške intervencije. U patohistološkom nalazu nađen je gangliogliom sa obiljem kalcifikacija i hemosiderinskih depozita, koji su na magnetnoj rezonanciji mozga leziji dali izgled nalik kavernomu.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.