Home About clinic Organization Regular professional and educational activities on the Clinic
Regular professional and educational activities on the Clinic

Aktivnost

Satnica

Dani

Jutarnji sastanak

08,15-08,30h

Svakog dana

Predavanje za studente medicine

08,00-09,30h.

Svakog dana u zimskom semestru, kasnije po zakazivanju

Seminar studenata medicine

10,00-11,00h.

Svakog dana u zimskom semestru, kasnije po zakazivanju

Predavanja za lekare na specijalizaciji

14,30-16,30h.

Ponedeljak, utorak, sreda

Predavanja za lekare na specijalizaciji

15,30-17,30h.

Četvrtak

Predavanja za lekare na specijalizaciji

12,00-14,00h.

Petak (tokom školske godine)

Nedeljni Klinički seminar Klinike za neurologiju

14,00-15,00h.

Svakog četvrtka tokom školske godine

Nedeljni Konzilijum Klinike za neurologiju

11,00-12,00h.

Svakog petka

Mesečne Lekcije Klinike za neurologiju

13,00-14,00h.

Prvi utorak u mesecu

Mesečni Webinar Klinike za neurologiju

12,00-12,30h.

Poslednji četvrtak u mesecu

Mesečni sastanci šefova odeljenja

09,00-10,30h.

Drugi četvrtak u mesecu

Godišnji izveštaj direktora Klinike za neurologiju

11,00-12,00h.

Treći utorak u decembru

Godišnji prijem penzionera Klinike za neurologiju

12,00-13,00h.

Treći utorak u decembru

Periodični sastanak Katedre za neurologiju

09,30-10,30h.

Po zakazivanju

Periodična Predavanja gostiju po pozivu

12,00-13,00h.

Po zakazivanju

Periodični sastanci Komisija za unapređenje rada Klinike za neurologiju

13,00-14,00h.

Ponedeljak ili sreda po zakazivanju

 

Who is online

We have 31 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.