Home News U saradnji sa Klinikom za neurohirurgiju KCS otpočet je program operativnog lečenja u budnom stanju ("budna kraniotomija")
U saradnji sa Klinikom za neurohirurgiju KCS otpočet je program operativnog lečenja u budnom stanju ("budna kraniotomija")

Klinika za neurohirurgiju KCS je

u saradnji sa Klinikom za neurologiju KCS i Klinikom za anesteziologiju KCS u decembru 2017. godine otpočela program operativnog lečenja pacijenata u budnom stanju.

U timu koji predvodi Prof. Danica Grujičić sa svojim saradnicima sa Klinike za neurohirurgiju KCS (Ass. Dr Rosandom Ilić i lekarima na specijalizaciji iz neurohirurgije) i anesteziolozima Klinike za anesteziju Kliničkog centra Srbije učestvuju i neurolog Ass. Dr Aleksandar Ristić i neuropsiholog Aleksandra Parojčić.

Cilj operativnog lečenja u budnom stanju je sprečavanje oštećenja važnih neuroloških funkcija u toku operacije mozga. Pre otpočinjanja hirurškog uklanjanja dela mozga koji je označen kao nosilac patološkog procesa (tumor mozga, žarište epilepsije) ili u toku operacije, brižljivim testiranjem pacijenta (koji je probuđen u toku operacije) primenom stimulacije strujom malog intenziteta na moždanu koru, utvrđuju se pojedine neurološke funkcije (govor, motorika, senzibilitet, vid ili neke posebne funkcije koje mogu biti sadržane u regionu u kojem je planirano hirurško odstranjenje usled patološkog procesa). Ovako utvrđene funkcije se ne uklanjaju u toku operativnog lečenja i time se sprečava pojedinačni neurološki ispad.

Na ovaj način značajno se poboljšava ishod neuroonkoloških i epileptoloških hirurških procedura, a ujedno se sprečava ili bitno umanjuje potencijalni postoperativni deficit. Direktna električna stimulacija moždane kore pacijenta u budnom stanju je bezbedna procedura sa vrlom malom verovatnoćom komplikacija.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.