Home News Archive Održana „Otvorena klinika“, 20.11.2017.
Održana „Otvorena klinika“, 20.11.2017.

U sredu, 20. novembra 2017. godine održana je još jedna „Otvorena klinika“ Klinike za neurologiju, posvećena poremećajima funkcije mokraćne bešike

kod pacijenata sa multiplom sklerozom.

Disfunkcija mokraćne bešike javlja se kod 85% pacijenata sa multiplom sklerozom, a kod 10% pacijenata, to može biti prvi simptom bolesti.

Sa simptomima, patofiziologijom i terapijskim mogućnostima disfunkcije mokraćne bešike upoznala nas je dr Olivera Tamaš a u diskusiji koju je vodila prof. dr Jelena Drulović su učestvovali i naši dragi gosti dr Radoje Čobeljić i medicinska sestra Slavica Vićentijević sa Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” koji su nam približili osnovne principe čiste samokateterizacije.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.