Home News Archive Ass dr. Milija Mijajlović održao predavanje na Evropskom kongresu za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku
Ass dr. Milija Mijajlović održao predavanje na Evropskom kongresu za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku

Ass.dr sc. med Milija Mijajlović je na 22. Evropskom kongresu za neurosonologiju

i cerebralnu hemodinamiku (European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics) u Berlinu od 19-21. maja 2017, održao zapaženo predavanje po pozivu: Ultrasound in Parkinsons Disease u sesiji o primeni transkranijalne sonografije u poremećajima pokreta.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.