Home News Archive Belgrade-Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia, 08.-10.06.2016.
Belgrade-Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia, 08.-10.06.2016.

Drage kolege i prijatelji,
Klinika za neurologiju u Beogradu, Cleveland Clinic u Ohaju (SAD) i Srpska akademija nauka i umetnosti

sa ponosom najavljuju Sastanak o fokalnoj kortikalnoj displaziji (Belgrade-Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia) koji će se održati u Beogradu od 8. do 10. juna 2017. godine.

Fokalne kortikalne displazije predstavljaju dominantan uzrok rezistentne epilepsije kod dece i odraslih. U stručnom smislu neurološka i epileptološka zajednica se trenutno nalazi na pragu značajnih otkrića i dostignuća u ovoj oblasti. Sastanak o fokalnoj kortikalnoj displaziji (Belgrade-Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia) biće prilika da se sa aktuelno vodećim stručnjacima iz Evrope i SAD intenzivno debatuje o aktuelnom razumevanju patofiziologije fokalne kortikalne displazije i pristupu hirurškom lečenju. Svi relevantni klinički aspekti će biti pokriveni: patologija, klinički tok, nalaz na neuroimidžingu, prehirurška evaluacija i kontroverze u pristupu ovoj čestoj patološkoj podlozi epilepsije. Isto tako, osnovni principi i mogući mehanizmi nastanka fokalnih kortikalnih displazija biće detaljno razrađeni.
Tokom sastanka značajan akcenat stavljen je na ilustrativne slučajeve hirurškog lečenja epilepsije usled fokalne kortikalne displazije.
Obaveštavamo Vas da je registracija počela, ali rok za prijavu određuje broj prijavljenih, s obzirom da je broj mesta ograničen.
Sve potrebne informacije možete pročitati na stranici www.astratravel.rs/fcd2017eng.php

Ovo će biti jedinstvena prilika da se stekne novo znanje, razmene klinička iskustva i uporede različiti pristupi. Stoga Vas srdačno pozivamo u Beograd od 8. do 10. juna 2017. godine.

S poštovanjem,
Direktori Sastanka,
Prof. Dr Imad Najm, Prof. Dr Dragoslav Sokić, Dr Aleksandar J. Ristić

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.