Home News Archive Izveštaj sa sastanka “Moždani udar-izazovi VI”
Izveštaj sa sastanka “Moždani udar-izazovi VI”

Šesti simpozijum “Moždani udar – izazovi”, čiji su domaćini bili Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Neurološka klinika

Kliničkog Centra Srbije u Beogradu, održan je 15. decembra 2016. godine u velelepnom zdanju Rektorata Univerziteta u Beogradu. Sastanak, koji su organizovale Prof. Dr Ljiljana Beslać Bumbaširević, Prof. Dr Dejana Jovanović i Asistent Dr Aleksandra M. Pavlović, bio je posvećen razlikama izmedju polova u moždanom udaru i sekundarnoj prevenciji moždanog udara. U prvom delu skupa koji se bavio moždanim udarom kod žena, predavanja su održale Valeria Caso iz Italije, Hanne Christensen iz Danske, Charlotte Cordonnier iz Francuske i Dejana Jovanović i Aleksandra Pavlović iz Srbije. U drugom delu simpozijuma savremene principe sekundarne prevencije moždanog udara su predstavili Prof. Dr Ljiljana Beslać Bumbaširević, Doc. Dr Jasna Zidverc Trajković, Ass.Dr Milija Mijajlović, Prof. dr Miroslav Marković i Ass. Dr Predrag Stanarčević. Ovom prilikom Profesor Valeria Caso je promovisana u Profesora po pozivu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Publika od oko 70 neurologa i specijalizanata iz neurologije iz Srbije i Crne Gore je učestvovala u dinamičnoj i plodnoj diskusiji.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.