Home News Archive Lekcije Klinike za neurologiju KCS, 01.11.2016.
Lekcije Klinike za neurologiju KCS, 01.11.2016.

U okviru, sada veç tradicionalnih, Lekcija Klinike za neurologiju KCS nam je veliko zadovoljstvo da najavimo predavanje Prof. dr Lazara Davidovića

(Klinika za vaskularnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd) koji će održati predavanje "Ishemija kičmene moždine tokom operativnih zahvata na torakoabdominalnoj aorti" u slušaonici Klinike za neurologiju KCS u utorak, 1. novembra 2016, sa početkom u 13:00h.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.