Home News Archive Webinar Klinike za neurologiju KCS, 29.09.2016.
Webinar Klinike za neurologiju KCS, 29.09.2016.

Ass dr Marko Ercegovac (Klinika za neurologiju KCS, odeljenje urgentne neurologije) će održati predavanje u okviru Webinara

Klinike za neurologiju KCS -SAVREMENO LEČENJE EPILEPTIČKOG STATUSA u slušaonici Klinike za neurologiju KCS 29.09.2016., sa početkom u 12h. Predavanje je akreditovano.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.