Home Nursing Education and training Reports Izveštaj sa II kongresa udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica republike srpske i XIV simpozijum UMSTIB-A RS sa međunarodnim učešćem
Izveštaj sa II kongresa udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica republike srpske i XIV simpozijum UMSTIB-A RS sa međunarodnim učešćem
There are no translations available.

“Poštuj sebe i drugi će te poštovati”

Ovaj skup je održan u perodu od 02.06.2016-05.06.2016.god. u Banja Luci, Republika Srpska. Na kongresu je učestvovao veliki broj kolega iz: Slovenije, Hrvatske, BiH, Makedonije i Srbije, a namenjen je svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom negom: od samih učesnika, postojećih i budućih strukovnih udruženja, naučnih i stručnih institucija.

Sa Klinike za neurologiju, KCS, sa usmenim prezentacijama učestvovale su:

 

  • Rapajić Nada, Poček Gordana, Kovačević Biljana, Basara Slađana, Turčinov Dragana
  • Jugović Drinka (poster prezentacija)
  • Gajić Javorka (slušalac)

 

Rad Kongresa i Simpozijuma odvijao se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene diskusije, čime je pružena prilika svim zainteresovanim učesnicima za razmenu informacija vezanih za stručni rad, naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije, kao i njihovu primenu u svakodnevnoj praksi, a sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer medicina i zdravstvena nega kao nauke napreduju iz dana u dan.

Zahvaljujemo UMST KCS ,,Sestrinstvo“, farmaceutskoj kompaniji Pfizer i Bayer, firmi Medicon i Lohmann & Raucher , što su nam omogućili da prisustvujemo ovom kongresu i tako steknemo nova saznanja koja možemo koristiti u svakodnevnom radu .

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.