• Srpski
  • English
Home O klinici Istorijat Upravnici Akademik Profesor Dr Vladimir S. Kostić
Akademik Profesor Dr Vladimir S. Kostić

Akademik Profesor Dr Vladimir S. Kostić (1953), redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti, direktor Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, usredsređuje svoje stručno-naučne interese na degenerativne bolesti CNS-a, pre svega etiopatogenezu i lečenje.

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1978. godine. Specijalistčki ispit iz neuropsihijatrije položio maja 1985. godine. Poslediplomske studije na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu (smer Neurobiologija) završava 1980. godine odbranom magistarske teze In vitro izučavanje energentskog stanja kapilara mozga. Doktorsku disertaciju Izucavanje metabolizma prostaglandina u ishemiji mozga odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Tokom svog stručnog usavršavanja i akademske karijere proveo je dva meseca u Middlesex Hospital u Londonu (1987), a kao stipendista Fulbrightove Fondacije i visiting-profesor 15 meseci (1989/1990) u Neurološkom Institutu Kolumbija Univerziteta (Njujork) i, konačno, u istoj instituciji kao visiting research scientist još 13 meseci (1995/1996).
Nagrađen je u dva maha Oktobarskom nagradom grada Beograda za naučne doprinose u oblasti medicine 1988. i 1994. godine. Takođe, dobitnik je Godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva za nauku 1997. godine.
Autor je i koautor 6 knjiga i udžbenika, a redaktor 13 monografija. Autor je i koautor u >150 originalnih stručno naučnih radova u celini publikovanih u međunarodnim časopisima (citirani preko 3000 puta prema SCI) i 12 poglavlja u međunarodnim knjigama i monografijama. Rukovodio i rukovodi većim brojem domaćih i međunarodnih projekata.
Član brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih udruženja.

Profesor Vladimir Kostić je izabran za Predsednika Srpske akadeije nauka i umetnosti 7. aprila 2015. godine. Uprkos velikom angažmanu i odgovornosti u rukovođenju Srpskom akademijom nauka i umetnosti, nastavio je da aktivno obavlja svoju lekarsku profesiju, naučno istraživački angažman, kao i da rukovodi Odeljenjem za degenerativne bolesti CNS na Klinici za neurologiju Kliničkog cenra Srbije. Zbog velikih obaveza podneo je ostavku na mesto direktora Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije 01.05.2016. godine.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.