• Srpski
  • English
Webinari - arhiva

Webinari  Klinike za neurologiju za 2015. godinu

23. april 2015. Prim. dr Branko Prstojević
“Endovaskularni tretman cerebralnih i spinalnih arteriovenskih malformacija”

21. maj 2015. Prof.dr Dejana Jovanović
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine: cerebrovaskularne bolesti”

25. jun 2015. Ass.dr Irena Dujmović Bašuroski
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u oblasti multiple skleroze u 2014. godini?

29. oktobar 2015. Doc.dr Jasna Zidverc Trajković
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine u oblasti glavobolja”

26. novembar 2015. Ass.dr Ana Nikolić
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine: periferni nervni system”

24. decembar 2015. Ass.dr Igor Petrović
“Šta je za vas najveći klinički iskorak u neurologiji 2014. godine: neurodegenerativne bolesti”

 

Webinari  Klinike za neurologiju za 2014. godinu:

20. mart 2014. Ass.dr Aleksandra Pavlović
“Pristup bolesniku sa asimptomatskom karotidnom stenozom”

22. maj 2014.VNS Dr Eleonora Džoljić
“Glavobolja – od meteoropatije do moždane aneurizme”

26. jun 2014.Prim. dr Slavko Janković
“Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje nesanice”

23. oktobar 2014.Doc dr J. Zidverc Trajković
“Postpunkciona glavobolja, dijagnostika i lečenje“

20. novembar 2014. Prof dr Jelena Drulović, Doc dr Š. Mesaroš, Ass dr I Dujmović
“Nacionalni vodič dobre kliničke prakse Multipla skleroza" “

25. decembar 2014. Prof dr Elka Stefanova,  dr Gorana Mandić Stojmenović, dr Tanja  Stojković
"Predstavljanje vodiča za Alchajmerovu bolest"

 

Webinari  Klinike za neurologiju za 2013. godinu:

09. maj 2013. Dr Ana Nikolić
“Kanalopatije perifernog nervnog sistema"

30. maj 2013. Ass Dr Aleksandra Kačar
“Primena neurofizioloških metoda u dijagnostici diferencijalnoj dijagnostici neuroloških bolesti "

27. juni 2013. Ass Dr Milija Mijajlović
„Primena transkranijalne parenhimatozne sonografije u dijagnozi neurodegenerativnih oboljenja“

26. septembar 2013. Dr Aleksandra Radojičić
"Glavobolja koju je teško lečiti - terapijski izazov ili nešto više od toga?"

31. oktobar 2013. Ass dr Šarlota Mesaroš
“Uloga magnetne rezonance u diferencijalnoj dijagnozi bolesti bele mase CNS-a”

28. novembar  2013. VNS Dr Eleonora Djoljic
„Neuroetika - etički problemi  u neurologiji“

26. decembar 2013. Prof Dr Dragana Lavrnić
„Dijabetesna polineuropatija“

 

Webinari  Klinike za neurologiju za 2012. godinu:

27. septembar 2012. Ass.dr Aleksandra Pavlović
“Tranzitorni ishemijski atak TIA”

25. oktobar 2012. Dr Aleksandra Radojičić
“Bolesnik sa glavoboljom”

29. novembar 2012. Ass.dr Irena Dujmović Bašuroski
“Racionalnost dijagnostike likvora”

27. decembar 2012. Ass.dr Ivana Basta
“Dijagnostički algoritam za mijasteniju gravis”

 

Webinari  Klinike za neurologiju za 2011. godinu

27. januar 2011. Doc Dr Dejana Jovanović
“Antiedematozna terapija u akutnom moždanom udaru - novi stavovi i dileme

17. februar 2011. Dr sci med dr Aleksandra Pavlović
“Bolest malih krvnih sudova mozga"

21. april 2011. Doc Dr Nataša Dragašević Mišković
“Sporadična cerebelarna degeneracija"

19. maj 2011. Prof Dr Jelena Drulović
“Dileme oko venske staze u etiopatogenezi multiple skleroze"

15. septembar 2011. Dr Irena Dujmović Bašuroski
"Klinički izolovani sindrom i multipla skleroza"

20. oktobar 2011. Ass Dr Nikola Vojvodić
" Sinkopa i epileptički napadi"

15. decembar 2011. Ass Dr Ivana Basta
"Značaj određivanja antineuronalnih antitela"

 

Webinari  Klinike za neurologiju za 2010. godinu

18. mart.2010. Prof .dr Dragan Pavlović
"Bihevioralni i psihološki simtomi demencije (BPSD)

27. maj 2010. Prof dr. Vidosava Rakočević Stojanović
"Miotonična distrofija tip1 i tip2/PROMM,klinički, patološki i genetski aspekti bolesti"

15. oktobar 2010. Prim. Dr Slavko Janković
“Savremeni stavovi o patofiziologiji narkolepsije”

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.