• Srpski
  • English
Lekcije Klinike za neurologiju - arhiva

Lekcije Klinike za neurologiju za 2016. godinu:

09. mart 2016. Prof. Dr  Olivera Stanojlović
„Eksperimentalni modeli epilepsije”

13. april 2016. Prof. Dr  Tatjana Pekmezović
“Pušenje i neurološke bolesti: od  socijalne determinante do interakcije sa genima“

04. maj 2016. Prof. Dr  Elka Stefanova
“Spektar kognitivno-bihejvioralnih poremećaja u Parkinsonovoj bolesti:od blagog kognitivnog poremećaja do demencije sa Lewy-jevim telima”

30. maj 2016. Akademik Prof. Dr  Vladimir Kostić
“Napredovanje parkinsonove bolesti: moguće strategije nelinearne progresije”

06. septembar 2016. Prof. dr Slobodan Savić
“Sudsko medicinsko veštačenje u neurologiji - ekspertiza neuroloških oštećenja”

04. oktobar 2016. Akademik Prof. dr Vladimir S. Kostić
“Jedan gen - mnogo fenotipova, jedan fenotip - mnogo gena”

01. novembar 2016. Prof. dr Lazar Davidović
“Ishemija kičmene moždine tokom operativnih zahvata na torakoabdominalnoj aorti”

13. decembar 2016. Prof. dr Ljiljana Beslać Bumbaširević
“Antikoagulantna terapija i vaskularne bolesti mozga”

 

Lekcije Klinike za neurologiju za 2015.godinu

03. jun 2015. Prof.dr Marina Svetel
“Vilsonova bolest”

07. oktobar 2015. Doc.dr Nataša Dragašević Mišković
“Sve uloge malog mozga”

04. novembar 2015. Prof.dr Dragana Lavrnić
“LRP4 Mijastenija gravis-šta danas znamo o ovoj bolesti?

Lekcije Klinike za neurologiju u 2014. godini

05. mart 2014. Prof. dr Djordje Jevtović, Klinika za infektivne bolesti KCS
„HIV infekcija: šta se može postići i kakva je budućnost”

02. april 2014. Ass.dr Tatjana Potpara, Klinika za kardiologiju KCS
“Novi oralni antikoagulantni lekovi u atrijalnoj fibrilaciji”

07. maj 2014. Ass.dr Darko Antić, Klinika za hematologiju KCS,
“Značaj ispitivanja trombofilija kod bolesnika sa trombozom”

04. juni 2014. Prof.dr Oliver Stojković, Institut za sudsku medicinu
“Farmakogenetički pristup u terapiji neuroloških oboljenja”

01. otobar 2014. Prof dr Dragana Šumarac Pavlović, Profesor na Elektrotehničkom fakultetu
"Zvuk u analognom i digitalnom domenu"

05. novembar 2014. Prof dr Dragoslav Sokić
“Odnos etiologije epilepsije i uspeha medikamentnog i hirurškog lečenjа“

03.12.2014. Prim Dr Branko Prstojević, Neurohirurška klinika
“Endovaskularni tretman cerebralnih vaskularnih oboljenja" “

 

Lekcije Klinike za neurologiju za 2013.godinu

03. april 2013. Akademik Aleksandar Kostić
“Kognitivna obrada gramatike u srpskom jeziku”

08. maj 2013. Dr Ljubica Harhaji Trajković
“AMP-aktivirana protein kinaza učestvje u toksičnom delovanju 6-OHDA na SH-SY5Y ćelije zavisno i nezavisno od autofagije“

05. jun.2013. Doc.dr Nađa Marić Bojović
“Rane intervencije u psihozi  - nova paradigma savremene psihijatrije za borbu sa shizofrenijom”

27. novembar 2013. Prof. dr Nataša Petronijević
“Hipotalamo-hipofizno-adrenalna osovina u animalnom modelu shizophrenije",

04.decembar 2013. Prof.dr Evica Dinčić
“Endofenotip multiple skleroze –korak prema prevenciji bolesti”

 

Lekcije Klinike za neurologiju u 2012. godini

06. jun.2012. Dr.sci Sanja Peković
“Terapeutski pristupi  u traumatskoj povredi mozga i kičmene moždine”

03. oktobar 2012. Prof. dr Jelena Drulović
“Biomarkeri u multiploj sklerozi:dijagnostičke I terapijske implikacije”

05. decembar2012. Akademik Prof. dr Dragan Micić
“Endokrine konsekvence metaboličke hirurgije”

 

Lekcije Klinike za neurologiju u 2011. godini

04. maj 2011. Dr Ivan Spasojević
“Uloga gvožđa, bakra i mangana u neurodegeneraciji”

07. decembar 2011. Prof dr Aleksandar Maliković
“Višestruko mapiranje moždane kore: sprega između građe i funkcije”

 

Lekcije Klinike za neurologiju za 2010.godinu

24.02.2010.  Dr Igor Petrović
"Repetitivno ponašanje i punding u Parkinsonovoj bolesti"

03.03.2010. Dr Selma Kanazir, Dr Sabera Ruždijić
"Metabolizam holesterola u mozgu - uticaj starenja i kalorijske restrikcije; Neurodegenerativne  bolesti - genska i ćelijska terapija"

06.10.2010. Dr Irena Dujmović Bašuroski
"Neutrališuća antitela na interferon-beta kod bolesnika sa multiplom sklerozom"

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.