Home About clinic Organization Posebnosti zakazivanja pregleda u kabinetima, odsecima i centrima Klinike
Posebnosti zakazivanja pregleda u kabinetima, odsecima i centrima Klinike za neurologiju

Centar za poremećaje pamćenja i demencije

 • Radno vreme
 • Obaveštenje za lekare
 • Obaveštenje za pacijente

Centar za rezistentne glavobolje

 • Obaveštenje za lekare
 • Obaveštenje za pacijente
 • Vaš dnevnik za glavobolje

Centar za polineuropatije

 • Obaveštenje za lekare
 • Obaveštenje za pacijente

Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku

 • Obaveštenje za lekare
 • Obaveštenje za pacijente

Kabinet za terapijsku primenu botulinskog toksina

 • Obaveštenje za lekare
 • Obaveštenje za pacijente

Kabinet za elektromiografiju

 • Obaveštenje za lekare
 • Obaveštenje za pacijente
 

Who is online

We have 29 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.