• Srpski
  • English
Home O klinici Istorijat Upravnici Profesor Dr Sci. Dr Lević M. Zvonimir
Profesor Dr Sci. Dr Lević M. Zvonimir

Profesor Dr Sci. Dr Lević M. Zvonimir je rođen u Vrnjačkoj Banji, 4. VIII 1936. godine. Diplomirao na Medicinskom fakuletu u Beogradu (1961), specijalista za neuropsihijatriju (1967), redovni profesor neurologije (1987). Magistrirao je sa radom "Neurofiziološki aspekti dejstva neuroleptika i antiparkinsonih lekova", 1973. godine. Doktorirao ("Kriterijumi za procenu stepena malignosti multipole skleroze") na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1975). Posebno je izučavao probleme multiple skleroze i epilepsija. Bio je na usavršavanju u National Hospital for neurologic diseases Queen Square u Londonu (šest meseci tokom 1976.) gde je izučavao imunologiju multiple skleroze. Direktor Neurološke klinike je postao 1984. godine, vrlo brzo po razdvajanju neurologije i psihijatrije iz ranije zajedničke discipline neuropsihijatrije. Maja 1986. godine je proveo mesec dana u Medicinskom centru u Hjustonu (SAD), kao gost Instituta za rehabilitaciju i istraživanje. U narednim godinama Neurološka klinika se ubrzano razvijala. Uvedene su savremene metode ispitivanja neuroloških bolesti, zaposlen je veliki broj mladih talentovanih lekara, uspostavili se tesni kontakti sa velikim neurološkim centrima kao što su Karolinska institut u Štokholmu, neurološka bolnica Queen Sqare u Londonu, Columbia univerzitet u Njujorku, Beylor univerzitet u Hjustonu i brojne neurološke klinike u Evropi. Pod njegovim rukovodstvom su se razvili stručno-naučni timovi koji su brzo postigli međunarodnu reputaciju (timovi za demijelinizacione bolesti, epilepsiju, ekstrapiramidne i nevoljne poremećaje, neuromišićne bolesti i neuropsihologiju). Od ranih osamdesetih godina profesor Lević predstavlja jednu od dominantnih figura u jugoslovenskoj neurologiji. Preko svojih knjiga, radova, predavanja, mentorstva, bitno je uticao na razvoj neurološke nauke i struke u našoj zemlji, u najkritičnijem periodu postavljanja osnova savremene neurologije kao samostalne discipline, te se može smatrati rodonačelnikom moderne neurologije u našoj zemlji. Učestvovao je u osnivanju i razvoju predmeta neurologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, osnovao i sprovodio nastavu iz uže specijalizacije iz Kliničke neurofiziologije sa epileptologijom. Kao šef katedre za neuropsihijatriju (1990) i kasnije neurologiju (1991) učestvovao je u kreiranju programa i nastave svih oblika diplomske i poslediplomske nastave iz neurologije. Učestvovao je i rukovodio sa više međunarodnih i domaćih naučnih projekata. Bio je jedan od rukovodilaca projekta "Complex research of multiple sclerosis", a učestvovao je u projektima "The European Pentoxiphylline Study", "The International Head Injury Study" i "The European Propentophylline Study". U inostranstvu je posebno bio poznat po radovima iz oblasti multiple skleroze, a bio je predsednik Istraživačke grupe za multiplu sklerozu istočne i južne Evrope i Izraela, član Komiteta za razvoj neurološke službe Svetske federacije za neurologiju, član Naučnog saveta Internacionalne federacije za multiplu sklerozu (IFMSS), član Stručnog savetodavnog odbora IFMSS, član izvršnog komiteta IFMSS, član Naučnog saveta Evropskog udruženja za apopleksije, član Naučnog saveta Međunarodnog društva za neuroimunomodulaciju, član Saveta Sve-evropskog udruženja za neurologiju, član Izvršnog odbora Udruženja za neurologiju i psihijatriju zemalja južne i istočne Evrope, član Upravnog odbora Evropske federacije za glavobolje, član Kuratorijuma Pulskih i Dunavskih simpozijuma, član saveta ECTRIMS grupe. Predavanja po pozivu je držao u Insbruku, Salczburgu, Beču, Poznanju, Šćećinu, Rostoku, Moskvi i Hjustonu. Član uređivačkog odbora časopisa "Neurologija", "Srpski Arhiv", "J Trop Geogr Neurol" i osnovao je i uređivao časopis "Klinička i eksperimentalna neurologija" (1996). Bio je član međunarodnih naučnih udruženja ENA, IBRO, The New York Academy of Sciences. Bio je predsednik Neurološke sekcije SLD, sekcije za EEG i kliničku neurofiziologiju SLD, potpredsednik Jugoslovenskog udruženja za EEG i kliničku neurofiziologiju, i predsednik Udruženja neurologa Jugoslavije (1993). Bio je član 11 naučnih komiteta i upravnih odbora raznih udruženja van zemlje. Objavio je 350 stručnih i naučnih radova, od toga 108 (42 in extenso, 66 u abstraktu) u inostranstvu. Od stručnih priznanja je dobio plakete i povelju SLD, predložen za nagradu SLD za životno delo 1997. godine.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.