Jedinica poluintenzivne nege

U ovoj jedinici leče se bolesnici koji su završili lečenje u nekoj od Jedinica intenzivne nege a koji nisu za prevođenje u neku drugu neurološku ustanovu, kod kojih se primenjuje lečenje i nega uz dodatni nadzor i potporu jer se radi o bolesnicima kod kojih je pogoršanje stanja moguće.

Takođe se leče bolesnici koji su primljeni zbog akutnih, intenzivnih neuroloških tegoba, kojima je potrebno hitno a kratkotrajno pružanje pomoći sa medicinskim nadzoroma a koji nisu životno ugroženi.

 

Who is online

We have 26 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.