Jedinica za moždani udar

Formirana je januara 2005. godine sa 6 postelja, sa ciljem da se prema svetski priznatim standardima sprovodi lečenje bolesnika sa akutnim moždanim udarom, koristeći najsavremenije dijagnostičke i terapijske protokole za ovu bolest.

JMU je opremljena je gasnim sistemom radi eventualne supstitucije kiseoničkog deficita bolesnika, kao i sa 6 monitora neophodnih za kontinuirano praćenje EKGa i vitalnih funkcija. U dijagnostici etiologije akutnog moždanog udara pored ekstrakranijalnog kolor dopler i transkranijalnog dopler aparata, stoji na raspolaganju i 24h upotreba kompjuterizovane tomografije, laboratorijske analize krvi i konsultativni pregledu svih internističkih i hirurških specijalnosti.

Posebnost JMU se odnosi i na celodnevno prisustvo i rad fizioterapeuta i logopeda, kao i produžen boravak familije uz svakog bolesnika što olakšava njihov brži oporavak. U okviru JMU se vodi jedinstvena sestrinska dokumentacije u okviru procesa zdravstvene nege.

 

Who is online

We have 27 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.