Home About clinic Organization Inpatient department Department VII Jedinica intenzivne neurološke nege
Jedinica intenzivne neurološke nege

Ova visoko specijalizovana jedinica je jedinstvena na područje Srbije, jer zbrinjava najteže neurološke bolesnike koji zahtevaju kontinuiranu podršku vitalnih funkcija, intenzivnu medicinsku negu i brzu fizikalnu rehabilitaciju.

U JINN se na 8 postelja godišnje leči i do 400 teških neuroloških bolesnika koji zahtevaju kontinuirani monitoring vitalnih funkcija, uz mogućnost asistirane ventilacija na više posteljnih mesta.

U lečenju neuroloških kritično obolelih bolesnika primenjuju se savremeni principi neurointezivne medicine. Korišćenje portabl digitalnog EEG-a i TCD aparata olakšava sprovodjenje dijagnostičkog postupka, kao i praćenje terapijskog efekta ili potvrdu klinički dijagnostikovane moždane smrti u ovoj ili drugim jedinicama intenzivne nege Urgentnog centra.

 

Who is online

We have 31 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.